СИЛАТА НА ТАЛИСМАНА Е НАША ЛИЧНА СИЛА
От поредицата „Приложна интуиция за всеки ден“

 

 

ВЯРАТА МОЖЕ ДА ВСЕЛИ БОЖЕСТВОТО ВЪВ ВСЕКИ ПРЕДМЕТ

 

Човекът има склонност да обожествява различни явления от видимия свят – от камъни, през растения и животни, до предмети от бита и дори до живи човеци. Независимо от множеството нови религии и философски системи, както и от днешната, обожествена съвременната наука, които категорично заклеймяват това „обожествяване“ като назадничаво суеверие – тази човешка склонност е стигнала до нас от Началото на Времената и вероятно няма да се изгуби никога. Поне докато съществува самият човек. Защото самият човек е този, който може да прояви Божествената Сила чрез най-тривиален, ежедневен предмет. Така да се каже – човекът е тази „свръхестествена“ сила. А предметът е само „хардуер“, върху който се инсталира нелокалният софтуер на Човешкото Съзнание.

 

Проявленията на тази човешка дарба са най-различни – свещени икони, които извършват невероятни чудеса; свещени места, на които се случват чудодейни излекувания; лични талисмани, които носят добър късмет на притежателя им, и т.н.

 

Древно източно предание разказва една интересна история за майка и син. Веднъж синът се канел да тръгва на дълъг път и майка му го помолила да ѝ донесе от пътешествието си някаква свещена реликва – например зъб на Буда. Синът заминал и, разбира се, вниманието му било навсякъде другаде през интересното пътешествие, като напълно забравил за молбата на майка си. Същото се повторило и при следващото му пътешествие – той отново не се досетил за старата си майка. Вече на връщане от третото си пътуване, когато бил на средата на пътя за дома, най-сетне се сетил за желанието на майка си и го досрамяло, че пак нищо нямало да ѝ занесе. Докато се чудел какво да измисли, за да се отсрами, изведнъж видял пред себе си на пътя един кучешки зъб. Взел зъба, увил го в бяла кърпа и така той заприличал на истински зъб на Буда. Когато се върнал вкъщи, го връчил тържествено на майка си, а нейното щастие и благодарност нямали граници – толкова се зарадвала на безценния подарък!

 

Старата жена поставила „свещения“ зъб на най-уважаваното място в дома си и го обкръжила с благоговейно поклонение, извършвайки всекидневно пред него всички свещени ритуали, както изисквала нейната вяра, и поверявайки му своите най-съкровени молитви и духовни стремежи. И какво произлязло от това? Нещо неочаквано за ежедневния логически ум, но напълно в реда на нещата за свръх-сетивното съзнание – зъбът започнал да излъчва неземно сияние и да извършва чудеса, изпълнявайки всичките желания на старата майка.

 

Тази притча идва да покаже, че всичко, включително и чудесата, зависи не от конкретния предмет, а от нашето отношение към него.

 Yoga_Online
 

На същия принцип се базира и съществуването на хора, които носят добър късмет на другите, както и на така наречените „къръци“ – хора, при среща с които си знаем, че са знак, че няма да ни провърви.

 

На тази човешка дарба се дължат и безбройните истории за антикварни свещени предмети, които носят щастие или нещастие на новопридобилия ги собственик.

 

И, не на последно място, на това човешко умение, считано от едни за чисто суеверие, а от други за тривиална истина – се дължи и отдавна известният на науката „плацебо-ефект“ – неслучайно при всички клинични проучвания на даден фармацевтичен продукт задължително се отчита и плацебо-ефектът.

 

Тук няма да се спираме на начините, по които човекът може да превърне в чудодеен личен талисман един най-обикновен предмет от бита - това може би ще го разглеждаме в други публикации. Важно е да се отбележи, че, както и в много други случаи, и в този няма унифицирани и всевалидни рецепти, и много често човек сам трябва да открие „своя начин“, да „напипа своя път“.

...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано: 08 януари 2017г.ДРУГИ СТАТИИ ОТ ПРИЛОЖНА ИНТУИЦИЯ ЗА ВСЕКИ ДЕН:


ПРИТЕСНЕНИЕТО - ЗНАК, ЧЕ ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ НАРЕД


ДА ПОЛУЧИШ ТОВА, КОЕТО МОЖЕШ ДА СИ ПРЕДСТАВИШ – притча21 ИНТЕРЕСНИ ФАКТА ОТ ПСИХОЛОГИЯТАДАЛИ СЪМ НА ПРАВ ПЪТ? ЕДИН ЧЕСТ СИМПТОМ...НЕПРИЗНАТИЯТ, НО ДЕЙСТВАЩ ПРИНЦИП: ОТКАЖИ СЕ ОТ ТОВА, КОЕТО ИСКАШ – И ЩЕ ГО ПОЛУЧИШ!"АЗЪТ НА КЪСМЕТА" ИЛИ КЪСМЕТЪТ Е ОСЪЗНАТОСТ
КАК НАЧИНЪТ НА МИСЛЕНЕ СЪЗДАВА ВИДА НА НАШАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

...