АЛЕНАТА ЧУМА

АЛЕНАТА ЧУМА

 

      Джек Лондон

Продължи

РЕДАКТИРАНЕТО НА ДНК НА ЖИВИТЕ СЪЩЕСТВА – НЕВЕРОЯТНАТА ИСТОРИЯ НА CRISPR


РЕДАКТИРАНЕТО НА ДНК НА ЖИВИТЕ СЪЩЕСТВА – НЕВЕРОЯТНАТА ИСТОРИЯ НА CRISPR

Продължи

ЧОВЕЧЕСТВОТО – СТРАННИТЕ ЖИТЕЛИ НА ВСЕЛЕНАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ ОТ ПРИКАЗКИ
ЧОВЕЧЕСТВОТО – СТРАННИТЕ ЖИТЕЛИ НА ВСЕЛЕНАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ ОТ ПРИКАЗКИ

Продължи

КАК ВИРУСИТЕ ПРОМЕНЯТ НАШИЯ ГЕНОМ
КАК ВИРУСИТЕ ПРОМЕНЯТ НАШИЯ ГЕНОМ

Продължи

КРИЗА – ОПАСНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТ

КРИЗА, ИЛИ КАК ОПАСНОСТТА РАЖДА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Продължи

НЕВИДИМАТА АРМИЯ, КОЯТО НЕУМОРНО НИ ЗАЩИТАВА
НЕВИДИМАТА АРМИЯ, КОЯТО НЕУМОРНО НИ ЗАЩИТАВА

Продължи

КОГАТО ШЕСТОТО И СЕДМОТО ЧУВСТВО СЕ СРЕЩНАТ


ШЕСТО ЧУВСТВО. СЕДМО ЧУВСТВО. СИНГУЛЯРНОСТ И ОТВЪД.

Продължи

ЛИНКОС: КОСМИЧЕСКИЯТ ЕЗИК ИЛИ LINGUA COSMICA


ЛИНКОС – ТОВА Е СЪКРАЩЕНИЕ ОТ ЛАТИНСКИЯ ИЗРАЗ LINGUA COSMICA, КОСМИЧЕСКИ ЕЗИК

Продължи