КАКЪВ Е ХИМИЧНИЯТ СЪСТАВ НА ДУШАТА?






От горната схема се вижда химичният състав на човешкото тяло.

Науката го е изследвала и ни е дала точни данни. Въпреки това, дори най-виртуозният химик не би могъл да създаде човешко тяло – дори да спази точните пропорции и да използва всички елементи поотделно. Впрочем, науката все още не може да съдаде и ДНК, комбинирайки елементите, от които се състои дезоксирибонуклеиновата киселина. Тя е този агент, който създава човешкото тяло, който комбинира всички елементи, атоми, молекули в единна симфония. В последните години е пълно с всякакви „ченълинги“ по отношение на ДНК, но след като тези „информации“ не помагат на човека по никакъв начин да създаде синтетична ДНК, ползвайки само наличните химични елементи – то вероятно целият този океан от „канализирана“ информация е основно празни думи, повтарящи откритото от човешката наука - и до там. Всъщност, човек не може да създаде и ЕЛЕМЕНТ в лабораторни условия – елементите се създават най-вече при избухване на СВРЪХНОВИ. Може би сме забравили, че в миналите векове магове, алхимици и изобщо тогавашните учени са работели и със самите химични елементи, както и че всеки Елемент е бил одушевен, според тях, притежаващ различни характеристики. Поради тази забрава, в наше време се популяризира и е модерно „мистичното знание“ за ДНК. Може би, ако предположим, че науката открие химичния състав на Душата, или физичния такъв, ако тя, хипотетично, не се състои от химични елементи, а от „елементите“ на физиката – вълни, полета, енергии – то тогава този състав веднага ще се промени, за да не се даде възможност на човека да започне да произвежда „синтетични души“? А може би – не. Както не можем да създадем човешко тяло, въпреки че знаем точно химичния му състав, така няма да можем да създаваме и душа... Защото, пак може би, Силата, която стои зад всичко това, и която гледа и възприема през очите на всяко живо същество, е отвъд Материята и Духа, отвъд химията и биологията, отвъд математиката и физиката – макар да ги обхваща.

 

ДА ИМАШ ЗРЕНИЕ ЗА БОЖИЕ ТВОРЕНИЕ

 

Случвало ми се е да се чудя – защо всеки човек, който държи да се хареса на света и изобщо да се впише хармонично в него, носи дрехи, ползва услугите на фризьори, на други професионалисти, поддържащи външния вид, на треньори, на пластични хирурзи?.... Но не само за външния вид – ползват се услугите и на различни учители, в различни интелектуално-културно-научни сфери – за поддържане на „вътрешния вид“. Т.е., когато видим един човек и той ни хареса или дори направо се влюбим в него – ние не се влюбваме в него! А в дарбата и изкуството на шивача, на фризьора, на пластичния хирург, на треньора, на учения, на учителя, на човека на изкуството... И, вземайки предвид горните съображения,  отново съм се чудела – ако наистина е така, то в такива случаи ние не виждаме самия човек, когото харесваме – виждаме всички тия други хора, с всички тия други дарби и изкуства, които са го изваяли. Но, къде е той, тогава?! Дали пък не сме станали слепи за самия Човек, т.е. за Бог, който стои зад него – и в замисъла му, и в сътворяването му, и в прякото му изпълнение и осъществяване. И изводът ми е, че не сме станали слепи – защото самият Човек, както и Бог, не може да се види пряко, като една ограничена, определена форма, а в случая се вижда косвено – през дарбите и изкуствата на Другите.

Но най-се чудя на тези прекрасни иначе хора, които не осъзнават участието на Другите и на Бог в своето лично формиране и проявление. Те често казват – аз САМ съм се създал, САМ съм си учител и водач. И това не е дори проста самонадеяност. Това е неосъзнаване на Цялото. Защото – колкото и да са велики тези „коне с капаци“, колкото и да са прекрасни иначе, и привлекателни, и всякакви – те изобщо не осъзнават, че някой друг преди тях е създал и говоримия език, и азбуката, и хирургията, и спорта, и науката, и цивилизацията изобщо, а да не говорим за Природата! – и те се ползват напълно наготово от тези велики открития и творения. Дотолкова наготово, че дори не осъзнават Чудото на всички тези „невидими“ неща.

 

...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 29 април 2017 г.





Yoga_Online





Magical_Stories











ДРУГИ СТАТИИ:




48 ФАНТАСТИЧНИ ФАКТИ ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО




21 ИНТЕРЕСНИ ФАКТА ОТ ПСИХОЛОГИЯТА




ГРЪБНАКЪТ - АНТЕНА ОТВЪД ВРЕМЕТО




КОЙ ИЗКРИВЯВА РЕАЛНОСТТА?




ДРЕВНИЯТ ПРАБЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР: ПРАБЪЛГАРСКИ ЗОДИАК





ЗАВИСТТА НА ДРУГИТЕ КЪМ ВАС ИЗГАРЯ ВАШАТА ЛОША КАРМА





КВАНТОВИЯТ АЗ - СВОБОДА И КРЕАТИВНОСТ




...