Практическа ЙОГА ЗА ВСЕКИ ДЕН

 

 


МЕСЕЦ ЮЛИ И АВГУСТ 2015 - ЗАНЯТИЯ НЯМА ДА ИМА.ОЧАКВАЙТЕ ЗАНЯТИЯТА ОТ НАЧАЛОТО НА СЕПТЕМВРИ 2015.БЛАГОДАТНО ЛЯТО НА ВСИЧКИ!

Уважаеми Приятели,

 

От 01 януари 2015г. Виртуален ашрам „Трето око“ започва един нов проект:

 

ПРАКТИЧЕСКА ЙОГА ЗА ВСЕКИ ДЕН

 

Проектът се състои в следното: в продължение на цялата 2015 година всеки месец ще провеждам по 4 тематични йога-практики по Скайп, всяка от които ще има за цел да развие определен аспект от личността на практикуващия.

 

ВАЖНО! Практиките са подходящи както за НАПЪЛНО НАЧИНАЕЩИ, така и за ВЕЧЕ ПРАКТИКУВАЩИ. Тези практики имат конкретна цел - и упражненията, медитациите и други техни компоненти са съобразени основно с целта. Този вид практики не изисква човек да се отдаде по принцип на Йога – те имат за цел просто да подпомогнат развиването на качеството, за което са конкретните практики. Разбира се, всек един човек е свободен да избере дали да продължи да практикува, или да не продължи – това е строго индивидуално.

Още технически подробности:


- една практика има времева продължителност от 1,30 до 2 часа.


- удобството на този вид онлайн-практики се състои в:


пестите време и средства за пътуване до зала;


не сте ограничени от пространството, т.е. не сте обвързани с близостта или отдалечеността на дадена зала, в която се практикува йога;


домът Ви се превръща в удобно, светло и хубаво място, той като местата, в които човек медитира и практикува йога и извършва други духовни практики по своему стават одухотворени и осветени; започват да привличат благоприятна енергия и самите те да излъчват  такава;

 ...


Всеки месец темата и целта на практиката ще бъдат различни. Най-долу има списък с темите по месеци.

 

Йога, като едно всеобхватно и древно учение, както е известно, развива личността в нейната цялост – стремежът е да се постигне Цялостният Аз, да бъдат проявени и интегрирани по най-ефективен начин всички аспекти на дадената личност, включително и скритите способности, таланти и дарби. Всеки от нас се ражда гений, както казват много мъдри хора, но процесът на живеене постепенно ни кара да забравим, заровим или пренебрегнем много от своите „дарове по рождение“. Силната воля, например, също е дар. Много хора казват „ „Нямам воля!“ – и с това се изчерпва всичко, като същевременно то им служи за оправдание на тяхното лично нещастие, или лична неудовлетвореност. А всъщност - всеки има воля. Всеки има правото да развива волята си и да я прилага на практика. И тя да му служи – възможно най-ефективно.

 

 

 

Същото се отнася за абсолютно всяко качество, за което можем да се сетим. Креативност, добронамереност, дори, колкото и да звучи парадоксално и нереално – дори и „късметът“ е качество! Лично качество, което може да се развива. Аз го наричам“Аз-На-Късмета“ – в ТАЗИ СТАТИЯ е описан по-подробно. В пряка връзка с КЪСМЕТА е СИНХРОНИЧНОСТТА. Карл Густав Юнг първи я описва в по-новата история – но тези явления са забелязани много преди него, може би, откакто свят-светува. И СИНХРОНИЧНОСТТА може да бъде разглеждана в много аспекти, като и тя самата е многоизмерно явление – понякога може да се изрази като чисто реализиране на някаква наша мисъл, без видима и „научно доказуема“ причинна връзка; друг път може да е под формата точно на късмет, привидно сляп и случаен – но всъщност – това да е „дар от Небето“. Кое или Кой е Небето? Нашият СвръхАз. Затова първият месец на годината ще бъде посветен на „Йога на Синхроничността“. С практиката практикуващите ще започнат постепенно да отбелязват усилване и ускоряване на „синхроничностите“ в ежедневния си живот. А от синхроничност до реализация на желано нещо – крачката е съвсем малка – тя е просто едно осъзнаване и, най-вече, безстрашие да действаш. Затова вторият месец – февруари – ще бъде „ЙОГА на СМЕЛОСТТА“. В частност – практиките по безстрашие ще спомогнат и за справяне с конкретни страхове и фобии, които ни тормозят и пречат на развитието ни. Март месец – отново логично следствие от предишния месец – за да подпомогнеш своето безстрашие, ще ти трябва ВОЛЯ – март ще практикуваме „ЙОГА на ВОЛЯТА“. Април – „ЙОГА на КРЕАТИВНОСТТА“ – когато си развил своята воля, своята способност да реалицираш мислите си, и вече не те е страх да го правиш – идва времето на „канализирането“ на тези способности в нещо полезно, в нещо творческо, което да допринесе за твоето и на другите добруване, за създаването на един по-добър свят. Това е КРЕАТИВНОСТТА. Дори самият ти да си щастлив – само себе си да направиш щастлив – това вече е подобряване на общото състояние на света. Помислете защо? Защото, ако  всеки един човек направи  себе си щастлив – то в света ни ще има само щастливи хора. А един свят, пълен с щастливи хора – е ... ПРОСТО ЕДИН ЩАСТЛИВ СВЯТ. Не е нужно да бъде описван.

 

Все пак, след ЙОГА НА КРЕАТИВНОСТТА следва ЙОГА НА ЩАСТИЕТО – майската ни тема. ЩАСТИЕТО е вид изкуство. Едни го владеят по рождение, други са изгубили уменията, необходими за поддържане и развиване на тази МИСТЕРИЯ. Да, всеки вероятно ще се съгласи, че ЩАСТИЕТО Е МИСТЕРИЯ. Но не е нещо несъществуващо. Май, разгара на Пролетта, ще бъде посветен на Щастието.

Юни – ЙОГА НА ПРОЯВЯВАЩИЯ СЕ АРХЕТИП. Основният АРХЕТИП е Цялостната Личност – но докато стигнем до нея, преминаваме през различни други АРХЕТИПИ. Според ученията те са различен брой, но общо представляват нещо като ОСНОВНИ МАТРИЦИ, образи, идеи, които са заложени в Колективното Несъзнавано – според Юнг – или в СвръхСъзнанието, според Йога. Алхетиповете биват: на Героя, на Клоуна, на Майката, на Бащата , на Магьосника и т.н. В учението на Йога се твърди, че мъдрият следва архетиповете си, и не се интересува от своето его. За човека не винаги е лесно да разбере кой архетип е проявен при него в настоящия момент, или кой се опитва да се прояви – в характера и в конкретния му живот. Практиката по йога, насочена към изучаване на архетипа, може да спомогне  за неговото изясняване и по-адекватно интегриране в живота на практикуващия.

 

 

Броят на местата в групите е ограничен. Всеки месец стартираме от първата сряда на месеца. Записването става до 3 дни преди началото на модула – т.е. до 3 дни преди първата сряда на месеца. Заплащането – също 3 дни преди началото. Практиките в един модул са 4 на брой –

 

ВСЯКА СРЯДА ОТ 19 ЧАСА БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ по СКАЙП.

 

Практики – 4

 

Цена за модул (4 практики) – 40 лв.


Цена за единична практика – 12 лв. (за единична практика може да се вкючи всеки,  и по средата на месеца, стига да има места – за подробности – пишете по мейла)

 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ – НА Е-МЕЙЛ:     info@ tretooko.com

 

Записвания може да се правят от сега за всеки от обявените модули – за да се запази място.

 

Важно! Ако участник изпусне практика по своя вина или по своя невъзможност да участва – може да я отработи в СЪБОТА ОТ 9:30 часа, когато има традиционна йога-практика.

 

Списък за първите 6 месеца на 2015 година:

 

модул

месец

Ден и дата

ЙОГА НА СИНХРОНИЧНОСТТА

януари

7.01.2015 – сряда – 19 часа

 

януари

14.01.2015 – сряда – 19 часа

 

януари

21.01.2015 – сряда – 19 часа

 

януари

28.01.2015 – сряда – 19 часа

 

 

 

ЙОГА НА СМЕЛОСТТА

февруари

4.02.2015 – сряда – 19 часа

 

февруари

11.02.2015 – сряда – 19 часа

 

февруари

18.02.2015 – сляда – 19 часа

 

февруари

25.02.2015 – сряда – 19 часа

 

 

 

ЙОГА НА ВОЛЯТА

март

4.03.2015 - сряда – 19 часа

 

март

11.03.2015 - сряда – 19 часа

 

март

18.03.2015 - Сряда – 19 часа

 

март

25.03.2015 -сряда – 19 часа

 

 

 

ЙОГА НА КРЕАТИВНОСТТА

април

01.04.2015-сряда – 19 часа

 

април

08.04.2015сряда – 19 часа

 

април

15.04.2015сряда – 19 часа

 

Април

22.04.2015сряда – 19 часа

 

 

 

ЙОГА НА ЩАСТИЕТО

май

06.05.2014сряда – 19 часа

 

май

13.05.2015сряда – 19 часа

 

май

20.05.2015сряда – 19 часа

 

Май

27.05.2015сряда – 19 часа

 

 

 

ЙОГА НА ПРОЯВЯВАЩИЯ СЕ АРХЕТИП

юни

3.06.2015сряда – 19 часа

 

юни

10.06.2015сряда – 19 часа

 

юни

17.06.2015сряда – 19 часа

 

Юни

24.06.2015сряда – 19 часа

 

 

 
За контакти, подробна информация и записвания:


 

Форма за контакт


ХАРИ ОМ ТАТ САТ!


Соня Петрова - Аеиапубликувано на 28.12.2014г.