"АЗЪТ НА КЪСМЕТА" ИЛИ КЪСМЕТЪТ Е ОСЪЗНАТОСТ

За осъзнатостта, будността и Аз-а на Късмета.


 

 

Не са случайни или глупави измислици твърденията на духовно извисените учители, че основната ни потребност е осъзнатостта.

 

Да погледнеш през завесата, да разкъсаш булото, да разбереш, схванеш, осмислиш, преживееш, видиш, чуеш, вкусиш, изпееш, интегрираш същността на Реалността...

 

Може би в това се изразява Бог в нас. Може би в моментите на осъзнатост сме Богове - и в тези именно моменти ние творим реалност.

 

Извън осъзнатостта сме сграбчени от уж външна реалност. Уж, т.е. илюзорна и несъществуваща - обаче силна и неразбиваема!


Извън осъзнатостта, освен че сме заспали, ние сме "само" човеци - Бог спи в нас. И сънува неосъзнати сънища.

 

И отново опирам до т.нар. сън.


Пак ще повторя - когато човек сънува осъзнато, знае много добре, че сънната реалност зависи от самия него!


Той решава дали да построи планина, да създаде море, да помогне на човек в беда, сам да се измъкне от неприятна ситуация и т.н.


В осъзнат сън човекът сам издялква всичките си обстоятелства. В състояние на осъзнат сън, човекът не е безпомощна жертва на слепи обстоятелства и събития – а просто той е творецът на реалността.


Реалността зависи от самия него и от никого другиго!

 

Същото става и в обикновената ни, будна реалност. Но само, ако сме будни! Ако сме будни в будната си реалност.

 

Често се случва човек да получи спонтанно осъзнат сън - без да се е старал да го постигне и дори без изобщо да е чувал преди това за такъв феномен.

 

Случва се и спонтанно събуждане в "обикновената, будна реалност".

 

И както когато по време на сън изведнъж разбереш, че сънуваш и започваш ти да определяш правилата (като преди това си се чувствал напълно безпомощен и зависим от външни за теб неща!), така става и когато се събудиш в ежедневната си, будна реалност.

 

Това е така нареченият "КЪСМЕТ".

 

Много често си мислим, че късметът е нещо извън нас, "сляпата съдба" и подобни работи.


Не е извън нас!


Просто не сме усетили момента на спонтанното пробуждане и не сме осъзнали собственото си съзнание, което, образно, е бръкнало в Непроявеното и съвсем целенасочено е извадило от него в Проявеното това нещо, което после ще наречем "късмет". Дори - луд късмет!

 

Преди време при един автор срещнах предположение, че малкият ни мозък, който по форма и състав е същият като главния, е всъщност седалището на нашето "второ аз" - на "Аз"-а, който сънува.


На "съзнанието", което е действащото лице по време на сън.


Малкият мозък също има полукълба, като главния, и е обхванат от него. Той е нещо като мозък в мозъка. Както е известно, полукълбата на главния мозък са свързани с противоположна съответно част на тялото - т.е. дясното полукълбо отговаря за лявата страна на тялото.


При малкия мозък не е така - там дясното си е дясно. Авторът твърдеше, че Аз-ът, помещаващ се в малкия мозък, може да действа и извън съня ни, т.е. в т.нар. будна наша реалност.

 

Струва ми се, че ако това е вярно, то вероятно това е "нещото", което трябва да бъде събудено за реалността, за да постигнем осъзнатост, т.е. късмет. И случване на хубави неща.

 

Разбира се, не е от голяма полза да знаем кое в кой мозък се намира - защото нещата са холограмни, цялостни.


Съзнанието пропива всичко и е навсякъде.


Ние, бидейки Съзнание, също можем да  бъдем навсякъде.


Мозъците са просто действащ инструмент (или офис, дом, разпределителен център, приемо-предавател?) на съответния вид "съзнание". Както нямаме полза да знаем кой е мозъчния център, който ръководи храносмилането (защото и без да знаем това, мозъкът си храносмила), така не е от значение знаенето на местонахождението на "Аз-а на Късмета", както го наричам аз.


Важно е той да е събуден и да можем да го накараме да действа при нужда.

 

И възниква въпросът - за кой ли път - "КОЙ" събужда и кара този "Аз на Късмета" да действа? Отново Съзнанието, то е Общо.


То е Бог, вероятно. По същия начин можем да питаме - когато ни боли, кое/кой боли? Не е тялото - мъртво тяло не изпитва болка.


Когато си под анестезия също не изпитваш болка. Кой боли?


"Нещото", което е Животът, вероятно или не.

...


Автор: Соня Петрова – Аеиапубликувано на: 20 септември 2014 г.

... 

 

 


 

Йога ЗА ОТСЛАБВАНЕ – УРОЦИ ПО СКАЙП (ЛИНК)
ГАЛЕРИЯ "МОИ КАРТИНИ". ЗАПОВЯДАЙТЕ! (ЛИНК)


...