КРИЗА – ОПАСНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТ

КРИЗА, ИЛИ КАК ОПАСНОСТТА РАЖДА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 


Ние, галените Деца на Цивилизацията, сме свикнали да се облягаме на нея, да я приемаме за даденост и дори за нещо напълно подразбиращо се, което ни се дължи по рождение. Бидейки творение на милиони и милиарди човешки същества, а също и на милиони земни години, Цивилизацията, в нейния съвременен вариант, кара мнозина от нас да я възприемаме като Майка. А знаете, Майката е тази, от която детето може свободно да изисква, неумолимо да изисква, да се тръшка, ако Тя не може да му изпълни желанието или да я кори жестоко – ако Тя не отговаря на неговите представи за „правилната Майка“.

 

Според традиционните ни разбирания, добрата майка отглежда и възпитава добро дете, превръщайки го в самостоятелен човек, способен да мисли самостоятелно и да се грижи за себе си. Но има и свръх-обгрижващи майки, които, за съжаление, не желаят детето им да стане независим от тях възрастен, и така обричат своето чедо на едно вечно детство. Детството е прекрасен и е един от най-важните периоди в живота на човека, но ако не е период, а е цялото – то тогава измъкване от майката няма! Няма измъкване и от детското мрънкане, тръшкане и обвинения, ако майката излезе извън строя, ако се разболее, остарее или дори е застрашена от физическа смърт. И майките, и цивилизациите – изпадат в кризи, а понякога и умират…

 

Кризата (от гръцки κρίσι) e явление или съвкупност от явления, проявяващи се в личен, корпоративен, институционален или обществен план. Понякога отделно, а често и комбинирано по плановете.

 

Кризата представлява нестабилно или опасно състояние, засягащо отделна личност, група, общност или цялото общество.

 

Кризата най-често носи негативни промени за сигурността, икономиката, политиката, обществото или околната среда, особено при внезапно възникване на явленията.

 

Кризата - в личен контекст означава крайно стресово състояние, свързано със здравни, финансови, емоционални или други причини.

 

Кризата в обществен план означава: нестабилно и опасно положение, свързано със здравни, екологични, икономически, енергийни, политически, дипломатически или международни проблеми.

 

Кризата по правило е нежелано и непредвидено обстоятелство, с нежелани последици - понякога предвидими, понякога - не. Поради това, съществува наука (или дял) „Управление на кризи“ или „Кризисен мениджмънт“.

 

Кризата представлява и промяна – внезапна или постепенна. Промяната винаги поражда неотложен или спешен проблем, изискващ незабавна намеса за решаването му.

 

Кризата също е явление, което може да доведе до липса на алтернатива или право на избор.

 

За компаниите (корпорациите) криза е всичко онова, което има потенциал да доведе до внезапни неблагоприятни последици. Тези последици могат да бъдат върху служители, партньори, управленски орган, върху репутацията, върху групи от обществото. Ако последиците са много тежки и необратими, тогава кризата се превръща в катастрофа.

 

Управляващите организацията трябва да установят източника на криза, да го овладеят и да преодолеят кризата, като ограничат щетите.

 

Мениджмънтът на кризата е елемент от системата на рисковия мениджмънт.

 

Един от бащите на науката „Мениджмънт“( на български: „Управление“) – определя всеки един мениджмънт като „управление на хаоса“. Мениджмънтът или управлението на една система се състои именно в управлението на хаоса, който присъства винаги и навсякъде, във всяка една система – между привидния ред и хармония. Всичко привидно подредено се стреми към разпад, или това още се нарича „нарастване на ентропията“. Мениджмънтът прави точно това – да управлява хаоса. При управлението на хаоса се постига даден ред, който винаги е неустойчив. Колкото по-добре управляваш хаоса, толкова по-добре ще поддържаш и привидния ред в системата.

 

И след това кратко описание на общите черти и свойства на КРИЗАТА, РЕДА и ХАОСА, отново ще се върнем към Майката-Цивилизация, която понастоящем се намира в тежка криза. Понеже голяма част от нас сме нейните свръх-обгрижвани деца – изобщо не е странно, че забравяме „що е КРИЗА“ и очакваме навсякъде да цари ред и хармония, защото Цивилизацията успешно управлява хаоса, постига някакъв привиден, динамичен РЕД. Затова, когато видим с очите си Хаоса - той ни ужасява и ни кара да обвиняваме за него кого ли не, какво ли не. А кризата и редът са взаимно изключващи се понятия. Има ли ред – криза няма. Така че, напълно нормално е и в най-уредените общества, когато възникне криза, да възникне и хаос.

 

А какво казва древната китайска мъдрост по въпроса? Нека погледнем на снимката в началото на статията китайската дума, която означава "КРИЗА".


На кирилица и латиница думата "криза" се изписва така: Вейджи, Weiji


Видно е, че думата се състои от два йероглифа. Единият означава „опасност“, а другият – „възможност“Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 21 октомври 2020 г.

...
...