КРИЗА – ОПАСНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТ

КРИЗА, ИЛИ КАК ОПАСНОСТТА РАЖДА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 


Ние, галените Деца на Цивилизацията, сме свикнали да се облягаме на нея, да я приемаме за даденост и дори за нещо напълно подразбиращо се, което ни се дължи по рождение.


Бидейки творение на милиони и милиарди човешки същества, а също и на милиони земни години, Цивилизацията, в нейния съвременен вариант, кара мнозина от нас да я възприемаме като Майка.А знаете, Майката е тази, от която детето може свободно да изисква, неумолимо да изисква, да се тръшка, ако Тя не може да му изпълни желанието или да я кори жестоко – ако Тя не отговаря на неговите представи за „правилната Майка“.

 

Според традиционните ни разбирания, добрата майка отглежда и възпитава добро дете, превръщайки го в самостоятелен човек, способен да мисли самостоятелно и да се грижи за себе си.Но има и свръх-обгрижващи майки, които, за съжаление, не желаят детето им да стане независим от тях възрастен, и така обричат своето чедо на едно вечно детство.Детството е прекрасен и е един от най-важните периоди в живота на човека, но ако не е период, а е цялото – то тогава измъкване от майката няма!Няма измъкване и от детското мрънкане, тръшкане и обвинения, ако майката излезе извън строя, ако се разболее, остарее или дори е застрашена от физическа смърт.И майките, и цивилизациите – изпадат в кризи, а понякога и умират…

 

Кризата (от гръцки κρίσι) e явление или съвкупност от явления, проявяващи се в личен, корпоративен, институционален или обществен план. Понякога отделно, а често и комбинирано по плановете.

 

Кризата представлява нестабилно или опасно състояние, засягащо отделна личност, група, общност или цялото общество.

 

Кризата най-често носи негативни промени за сигурността, икономиката, политиката, обществото или околната среда, особено при внезапно възникване на явленията.

 

Кризата - в личен контекст означава крайно стресово състояние, свързано със здравни, финансови, емоционални или други причини.

 

Кризата в обществен план означава: нестабилно и опасно положение, свързано със здравни, екологични, икономически, енергийни, политически, дипломатически или международни проблеми.

 

Кризата по правило е нежелано и непредвидено обстоятелство, с нежелани последици - понякога предвидими, понякога - не. Поради това, съществува наука (или дял) „Управление на кризи“ или „Кризисен мениджмънт“.

 

Кризата представлява и промяна – внезапна или постепенна.Промяната винаги поражда неотложен или спешен проблем, изискващ незабавна намеса за решаването му.

 

Кризата също е явление, което може да доведе до липса на алтернатива или право на избор.

 

За компаниите (корпорациите) криза е всичко онова, което има потенциал да доведе до внезапни неблагоприятни последици.Тези последици могат да бъдат върху служители, партньори, управленски орган, върху репутацията, върху групи от обществото.Ако последиците са много тежки и необратими, тогава кризата се превръща в катастрофа.

 

Управляващите организацията трябва да установят източника на криза, да го овладеят и да преодолеят кризата, като ограничат щетите.

 

Мениджмънтът на кризата е елемент от системата на рисковия мениджмънт.

 

Един от бащите на науката „Мениджмънт“( на български: „Управление“) – определя всеки един мениджмънт като „управление на хаоса“.Мениджмънтът или управлението на една система се състои именно в управлението на хаоса, който присъства винаги и навсякъде, във всяка една система – между привидния ред и хармония.Всичко привидно подредено се стреми към разпад, или това още се нарича „нарастване на ентропията“. Мениджмънтът прави точно това – да управлява хаоса.При управлението на хаоса се постига даден ред, който винаги е неустойчив. Колкото по-добре управляваш хаоса, толкова по-добре ще поддържаш и привидния ред в системата.

 

И след това кратко описание на общите черти и свойства на КРИЗАТА, РЕДА и ХАОСА, отново ще се върнем към Майката-Цивилизация, която понастоящем се намира в тежка криза. Понеже голяма част от нас сме нейните свръх-обгрижвани деца – изобщо не е странно, че забравяме „що е КРИЗА“ и очакваме навсякъде да цари ред и хармония, защото Цивилизацията успешно управлява хаоса, постига някакъв привиден, динамичен РЕД.Затова, когато видим с очите си Хаоса - той ни ужасява и ни кара да обвиняваме за него кого ли не, какво ли не.А кризата и редът са взаимно изключващи се понятия.Има ли ред – криза няма.
Така че, напълно нормално е и в най-уредените общества, когато възникне криза, да възникне и хаос.

 

А какво казва древната китайска мъдрост по въпроса? Нека погледнем на снимката в началото на статията китайската дума, която означава "КРИЗА".


На кирилица и латиница думата "криза" се изписва така: Вейджи, Weiji


Видно е, че думата се състои от два йероглифа. Единият означава „опасност“, а другият – „възможност“
Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 21 октомври 2020 г.

...
...