КАК ДА ПРЕДАВАМЕ И ПРИЕМАМЕ МИСЛИ


От Свами Шивананда Сарасвати:

 

 

 

 

ЙОГИНИТЕ ПРОПОВЯДВАТ С ПОМОЩТА НА ПРЕДАВАНЕ НА МИСЛИ

 

 

Духовните вибрации и магнетичната аура на неизвестните истински Йогини помагат на света повече, отколкото публичните изяви на „йогините-оратори“. Проповедите от трибуни и катедри са адресирани към хора с „второстепенна“ духовност, които не притежават знание и никога не използват скритите в себе си свръхестествени способности и сили.

 

Великите адепти и махатми предават послания на достойните си ученици в различни кътчета на света по телепатичен път.  Средствата на това свързване, които на нас ни се струват свръхестествени, са напълно обичайни за йогините.

 

 

 

ВЛИЯЙТЕ НА ДРУГИТЕ С МИСЪЛТА СИ

 

Възможно е да се въздейства на друг  човек без използване на речта. Необходима е само концентрация на мисълта, направлявана от волята. Това е телепатията.

 

Ето едно упражнение, което ще ви позволи да практикувате телепатия. Мислете за своя приятел или брат, пребиваващ в далечна страна. Представяйте си отчетливо лицето му. Ако имате негова снимка, гледайте в нея лицето му и разговаряйте наум с него. Преди заспиване съсредоточете цялото си внимание върху този образ и мислете усилено за него. На другия ден или много скоро обектът на вашия телепатичен контакт ще ви напише дългоочакваното писмо.

 

Ще постигнете успех и ще се уверите напълно в реалността на телепатичното знание. Понякога, когато пишете нещо или четете вестник, към вас изведнъж ще дойде телепатично съобщение от някой роднина или близък човек. Вие на минутата ще започнете да мислите за него. Той ви е изпратил съобщение. Той напълно сериозно е мислел за вас.

 

Вибрациите на мисълта се разпространяват по-бързо от светлината и електричеството. В такива мигове подсъзнанието получава съобщения или впечатления и ги предава в  съзнанието.

 

 

 

 

РАЗНООБРАЗНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛАТА НА МИСЪЛТА

 

 

Науката за силата на мисълта е много увлекателна и тънка наука. Лично аз смятам, че светът на мислите е по-реален от нашата физическа вселена. Силата на мисълта е колосална. Всяка ваша мисъл оказва върху вас съвсем буквално въздействие във всички  възможни смисли. Здравето на вашето тяло, силата на вашето мислене, вашият успех в живота и наслаждението, което давате на другите хора със своето присъствие – всичко това зависи от природата и качеството на вашите мисли. Вие трябва да изучавате културата на мислене и да развивате силата на мисленето.

 

 

 

 

СИЛАТА НА МИСЛИТЕ: ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ

 

Ако имате всестранно разбиране за действието на вибрацията на мисълта, ако познавате техниката за контрол на мислите, ако знаете метода за предаване на браготворни мисли на разстояние по пътя на създаването на ясно очертани и точно определени мисловълни, вие ще можете да използвате силата на мисълта хиляди пъти по-ефективно. Мисълта е способна да твори чудеса.

 

Лошата или глупава мисъл заробва. Праведната мисъл освобождава. Затова, ако мислите правилно, вие ще постигнете свобода. Разкрийте дремещите във вас окултни сили, разбирайки и осъзнавайки силата на разума. Затворете  очи.  Бавно се концентрирайте. Вие ще можете да видите отдалечени обекти, да чуете отдалечени звуци, да отправите съобщение в което и да е кътче, не само на този свят, а и на други планети, ще можете да лекувате хора, намиращи се на хиляди километри от вас и да се премествате в най-далечния край на света за едно мигване на окото.

 

Вярвайте в силата на разума. Интересът, вниманието, волята, вярата и концентрацията ще ви донесат желаните плодове. Помнете, че съзнанието е родено от Атман, благодарение на Неговата майя, или силата на илюзията.

 

 

 

 

МИСЛИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ МНОЖЕСТВО МИСИИ

 

 

 

Вие можете да помогнете на човек, изпаднал в беда, предавайки му мисли за поддръжка, пряко от мястото, на което се намирате. Вие можете да помогнете на приятел, стремящ се да намери Истината, с помощта на вашите мисли – точни и определени истини, които вие знаете.

 

Отправяйте в менталната атмосфера мисли, които ще възвишават, очистват и вдъхновяват всички, които ги възприемат.

 

Ако вие изпращате любяща, полезна мисъл на друг човек, тя напуска вашия мозък, движи се непосредствено към този човек, възбужда в съзнанието му подобна мисъл, пълна с любов, и се връща към вас с удвоена сила.

 

Затова, вникнете в законите  на мисленето, нека от вашето съзнание се пораждат само мисли на състрадание, на любов и на добро - и бъдете винаги щастливи!

 

Когато вие изпращате полезна мисъл, за да помогнете на други, тя трябва да притежава подчертано позитивно значение и цел. Само тогава тя ще доведе до желания ефект. Само тогава тази мисъл ще изпълни конкретната работа.

 

 Yoga_Online 

 


 

СИЛАТА НА МИСЪЛТА: ЕФЕКТЪТ НА ВНУШЕНИЕТО

 

 

Обърнете ясно внимание на това, какво значи внушение и как то влияе на съзнанието. Трябва да бъдем внимателни, когато даваме съвети. Никога не съветвайте необмислено, защото вашите съвети могат да окажат дори гибелно влияние върху друг човек. Вие можете да му нанесете огромна вреда и да му окажете „мечешка услуга“. Добре обмисляйте това, което казвате.

 

Учителите и професорите трябва да владеят прекрасно познаването на науката за внушението и самовнушението. Тогава те ще могат да обучават ефективно, да възпитават и да развиват учащите.

 

В Южна Индия, когато децата плачат, родителите им ги плашат: „Ей сега ще дойде Пучанди (призрак). Млъкни, или ще те дам на него!“ Такива „плашки“ са безкрайно вредни за психиката на детето. То става боязливо и неуверено в себе си.

 

Децата имат гъвкаво, нежно и податливо съзнание. В детска възраст всичките самскари оставят незаличими следи в подсъзнанието на детето. (бел. прев. – „самскари“ – белези от преживявания, възприятия; впечатления). Когато децата израстват, промяната или изтриването на тези самскари от паметта им става невъзможно.  Когато детето се превърне във възрастен човек, този човек става  срамежлив и лесно подчиняем.

 

Родителите трябва да вселяват увереност в душите на децата си. Те трябва да говорят така: „Ето, това е лъв. Виждаш ли лъва на картинката? Реви, като лъв! Бъди смел, като лъв! Виж, на тази картинка е изобразен Арджуна. Стани като него – благороден и великодушен!“.

 

 

 

 

ПРАКТИКУВАЙТЕ ПРЕДАВАНЕ НА МИСЛИ

 

 

 

Отначало практикувайте телепатия на малки разстояния. Най-добре е тези практики да започнат вечерта.

 

Помолете свой приятел да се подготви да приеме вашите мисли и да се концентрира за тази цел в десет часа вечерта. Помолете го да седне в тъмна  стая във ваджрасана или падмасана и да затвори очи.

Постарайте се да изпратите своето съобщение в  точно назначения час. Концентрирайте се върху мислите, които искате да изпратите. Сега бъдете решителни. Мислите ще напуснат вашия мозък и ще проникнат в мозъка на вашия приятел.

 

Отначало ту тук, ту там могат да възникват досадни пречки. Но с напредването на практиката и със задълбочаването на познаването на техниката вие завинаги ще овладеете изкуството за изпращане и приемане на послания.

 

С времето ще съумявате да изпращате съобщения в различни краища на света. Мисловълните са разнообразни по своята интензивност и сила. Изпращащият и получаващият трябва да практикуват дълбока и интензивна концентрация. Тогава в изпращаните съобщения ще има сила, а в получаваните – яснота и точност. На първо време практикувайте телепатия, установявайки връзка между съседни стаи в един и същ дом.

 

Тази наука е извънредно увлекателна и интересна. Но тя изисква упорита практика. Тук съществена помощ може да окаже брахмачарията (бел.прев. – въздържане от полови контакти).

 

 

 

 

ПАРАПСИХОЛОГИЯТА И ПОДСЪЗНАТЕЛНИТЕ МИСЛИ

 

 

Така, както свещената река Ганг има своето начало в Ганготри, в Хималаите, и винаги тече към  Гангасагара, така и потоците на мислите започват от дъното на самскарите (впечатленията), във вътрешните слоеве на разума, където са васаните, или скритите тънки желания, и текат постоянно към обектите, не само в състояние на бодърстване, а и по време на сън със съновидения. Дори и локомотивът отива на почивка в железопътното депо, когато колелата му прегреят. Но тайнственият двигател на съзнанието не престава да мисли дори за миг!

 

Практиката на телепатия, на четене на мисли, на хипноза, на месмеризъм, на психично целителство – недвусмислено доказват съществуването на съзнанието и на висшето  съзнание, което е способно да влияе и да подчинява на себе си низшето съзнание- На базата на опита с автоматичното писане и с преживяванията на хипнотизирания човек ние се убеждаваме в съществуването на подсъзнателния разум, който работи непрестанно през всичките двадесет  и четири часа на денонощието. Изпълнявайки духовна садхана (бел.прев. – „садхана“ – духовна практика), изменете подсъзнателните си мисли и съзнание, превръщайки се в нов човек.

 

 

 

 

СИЛАТА НА БЛАГОТВОРНИТЕ БОЖЕСТВЕНИ МИСЛИ

 

 

 

Мисълта – това е живота. Това, което вие мислите – това и представлявате. Вашите мисли създават около вас определена среда. Вашите мисли пораждат обкръжаващия ви свят.

 

Ако се наслаждавате на здрави мисли, вие ще запазите прекрасно здраве. Ако вашето съзнание е съсредоточено на нездрави мисли, върху болни тъкани, ако мислите за слаби нерви, или мислейки за нарушена жизнена дейност на органи и вътрешности – дори не се надявайте на здраве, красота и хармония!

 

Помнете, че тялото – това е продукт на съзнанието и се намира под контрола на съзнанието.

 

Ако имате в главата си енергични и бодри мисли, вашето тяло също ще бъде енергично и бодро. Мислите за любов, за покой, за удовлетвореност, за чистота, за съвършенство, за Божественост, ще направят не само вас, но и тези, които са около вас, съвършени и богоподобни. Култивирайте боговдъхновени мисли.

 

 

 

Превод: Соня Петрова - Аеиапубликувано на: 01.08.2015
ПОДОБНИ СТАТИИ:КАК ДА РАЗВИЕМ ТЕЛЕПАТИЧНИ СПОСОБНОСТИ


КВАНТОВОТО СЪЗНАНИЕ, СВОБОДНАТА ВОЛЯ И СЪДБАТА


ВЯРАТА Е КАТАЛИЗАТОР НА ПРОЯВЛЕНИЕТО


ЙОГА: РАЗВИВАНЕ НА СИЛАТА НА МИСЪЛТА


КВАНТОВИЯТ АЗ - СВОБОДА И КРЕАТИВНОСТГОЛЯМАТА ДУША ЩЕ ТИ ДАДЕ ПРОСТОР, ДРЕБНАТА ДУШИЦА ЩЕ ТЕ НАКАРА ДА СЕ СВИЕШ

ВЪЛШЕБЕН ОРАКУЛ ЗА 2016 ГОДИНА


ЗА БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА: СЛОВОТО – МОЩЕН СЪЗДАТЕЛ НА ВРЪЗКИ В МОЗЪКА


МЕДИТАЦИЯ - ПОМОЩ ПРИ ИЗЦЕЛЕНИЕ И САМОИЗЦЕЛЕНИЕ


ЗАЩО ИНТУИЦИЯТА НЕ СЕ ИЗУЧАВА В УЧИЛИЩЕ


ЗАВИСТТА НА ДРУГИТЕ КЪМ ВАС ИЗГАРЯ ВАШАТА ЛОША КАРМА

About Sonya Petrova Aeya


Hranim se osnovno s uma si

...