ПОГРЕШНО НАСОЧЕНИЯТ СТРАХ - НАЙ-ЛЕСНИЯТ И СИГУРЕН НАЧИН ЗА МАНИПУЛАЦИЯ

Ще започна с едно уточнение – думата „манипулация” произлиза от латински и означава приблизително: насочвам нещо с ръка, бутам нещо с ръката  си. Самата дума „манипулация” също буди...

Продължи

ЕЗИКЪТ Е ИЗВЪН ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЕТО


Езикът, говоримият и писмен, е една от мистериите на човечеството. Реално, досега нито една наука не е казала и доказала как е възникнал той, откъде произлиза и подобни неща. Религиозните учения...

Продължи

ЕДИН ЛЕСЕН ГАДАТЕЛСКИ МЕТОД - МНОГО ПОЛЕЗЕН ЗА УМА, ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ИНТУИЦИЯТА
За да бъде тялото в оптимална форма и да може да понася еднакво добре и леки, и тежки натоварвания и разтоварвания, то трябва да бъде добре тренирано. Същото се отнася и за...

Продължи

АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ - ДРЕВНИЯТ БЪДЕЩ ИНТЕРНЕТ НА ХОРАТА
Преди да нахвърлям няколко съображения, ще вметна, че принципно „АКАША” означава „ПРОСТРАНСТВО”. Приели сме, че ПРОСТРАНСТВОТО е...

Продължи

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА УМА В МАТЕРИАЛНИТЕ НЕЩА

Условно разделям "материално" от "духовно" или "ментално" - в наше време, дори официално приетата науката, започва да твърди, че между тези неща няма разлика и че те са едно...

Продължи

ЗА ВКОПЧВАНЕТО В ЗЛОТО И БОЛЕСТТА

Ще нахвърля някои постановки в тази връзка. Всеки знае, че една от най-големите глупости и безсмислици, е да убеждаваш...

Продължи

НЕСТАНДАРТНИ ТАЙНИ НА ПРОСТРАНСТВОТО
Ще нахвърля няколко постановки – за размисъл и без претенции за каквото и да е. Представете си, че всеки от нас се ражда с много, макар...

Продължи

ЗА СИНХРОННОСТИТЕ И СТРАННИТЕ НАГЛЕД СЛУЧВАНИЯ


Науката твърди, че НАБЛЮДАТЕЛЯТ е този, който определя движението на дадена частица. Дори нещо повече - някои се осмеляват да твърдят, че НАБЛЮДАТЕЛЯТ не само определя поведението на наблюдаваното, а и го създава това ”наблюдавано”.

Продължи

ТРАНСФОРМАЦИЯТА - ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА ГАДАТЕЛСТВОТО

TranfFormKartiniTish

TranfFormKartiniTishИли за моя метод ТРАНСФОРМИРАЩИ ЛИЧНИ КАРТИНИ. С тази статия ще запозная читателите с един мой метод за трансформация, който прилагам от известно време и в работата си с други хора.

Продължи