ТРАНСФОРМАЦИЯТА - ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА ГАДАТЕЛСТВОТО

TranfFormKartiniTish

TranfFormKartiniTishИли за моя метод ТРАНСФОРМИРАЩИ ЛИЧНИ КАРТИНИ. С тази статия ще запозная читателите с един мой метод за трансформация, който прилагам от известно време и в работата си с други хора.

Продължи

УИЛСЪН: ЗА ГИБЕЛНИЯ ПАРАКЛИС, СИНХРОННОСТИТЕ, ИЛЮМИНАТИТЕ, ИЗВЪНЗЕМНИТЕ, СИРИУС И Т.Н.Предговорът на Робърт Антон Уилсън към книгата му „Космически спусък. Последната тайна та илюминатите“.

Продължи