ЗА ПРАНАТА
От Шри Свами Шивананда Сарасвати

 ЩО Е ПРАНА?


1. Прана – това е енергия. Това е диханието на живота. Това е принципът на живота.

2. Ако прана напусне тялото, то такова състояние на тялото ние наричаме смърт.


3. Има пет прани: прана, апана, самана, вияна и удана.


4. Има само една прана. Тя има пет имена, в съответствие с функциите, които изпълняват.


5. Прана осъществява вдишването и издишването.


6.  Апана изпълнява фунцията на хранене и секреция.


7. Самана изпълнява функцията на храносмилането.


8. Вияна изпълнява функцията на кръвообращението.


9. Удана изпълнява функцията на гълтането. Тя помещава индивидуума по време на сън в сърцето. Тя отделя астралното от физическото тяло в момента на смъртта.


10. Прана вибрира и в съзнанието се появяват мисли.СЪЕДИНИТЕЛЕН КАНАЛ


11. Прана – това е каналът между асталното и физическото тяло.


12. Прана, апана и т.н. – това са плътните форми на прана.


13. Психическата прана, която генерира мисълта – това е фина прана.


14. Очите, ушите, носът, кожата и езикът изпълняват своите функции, благодарение на праничната енергия.


15. Умът и тези органи си почиват в прана по време на сън.


16. Прана вибрира в акаша (пространството). В резултат на което се раждат елементите: въздух, огън, вода и земя.


17. Прана – това е най-старата част на всичко съществуващо; тя започва да функционира от самия момент на зачатието на детето. Тя, също така, е и най-добрата част на всичко.


18. Тя функционира даже по време на сън, когато умът и другите органи почиват.


19. Прана придава енергия и бодрост. Тя е жизнената сила.


20. Космическата прана – това е Хираньагарбха.


21. Усмивката на лицето, музикалната мелодия, изяществото на речта, блясъкът в очите, патосът на оратора възникват благодарение на прана.


22. Отнасяйте се внимателно към постъпленията и разходите на прана. Натрупвайте прана.

 


СКРИТАТА СИЛА


23. Огънят гори, благодарение на прана. Вятърът духа, благодарение на прана. Реките текат, благодарение на прана.


24. Радиовълните се разпространяват, благодарение на прана.


25. Прана – това е магнетизъм. Прана – това е електричество.


26. Прана се изразходва в процеса на мислене, при проява на волята, при изпълнение на действия, при движение, при разговор.


27. Здравият и силен човек има в изобилие прана, нервна сила и жизнена сила.


28. Запасите от прана се попълват чрез храната, водата, въздуха и слънчевата енергия.


29. Излишъкът от прана се съхранява в главния мозък и в нервните центрове.


30. Когато сексуалната енергия се пречиства, тя доставя в системата прана в изобилие

 


КОНТРОЛ НА ПРАНАТА


31. Йогинът натрупва прана, чрез редовна практика на пранаяма.

„Златният Зародиш”, един от аспектите на Бога в индуизма.


32. Ако можете да контролирате праната, вие можете да контролирате всички сили във вселената.


33. Ако контролирате праната, вие лесно управлявате съзнанието.


34. Между праната, съзнанието и семето има тясна връзка.


35. Ако умеете да контролирате семенната енергия, вие сте способни да управлявате съзнанието и праната.


36. Ако праната е под контрол, то всичките ви чувства също са под контрол.


37. Дишането – това е външна проява на праната.


38. На края на цикъла всичките сили, които са в света, се превръщат обратно в прана.


39. Праната се проявява като движение, гравитация, магнетизъм и електричество.


40. Нервните токове и силата на мисълта – това са проявления на прана.

 


ЦЕЛЕБНА СИЛА


41. Задръжте дишането и насочете праната към който и да е участък от тялото си. Болестта ще бъде излекувана.


42. Натрупвайте прана по време на практиките на пранаяма. Докоснете който и да е заболял участък от тялото на който и да е човек. Болестта ще си отиде.


43. Йогинът може да предава прана на други хора и да лекува заболявания.


44. Познаването и контролът на прана – ето в какво се състои истинското значение на пранаяма.


45. Този, който има в запас изобилие от прана, може да преобърне света.


46. Ако удържате и контролирате праната, вие можете да удържате и контролирате всички сили на света.


47. Праната се изразходва, когато човек се отдава на сексуални изишества. Натрупвайте прана с практикуване на брахмачария и я използвайте в медитация.


48. Както спиците се съединяват в центъра на колелото, така всичко в света се съединява в праната.


49. Прана – това е универсалният жизнен принцип. Това е принципът на енергията или на силата. Той е всеобхватен.


50. Праната може да се намира в статично или в динамично състояние.

...


превод: Соня Петрова -  Аеиапубликувано на: 01 септември 2014 г.
ЙОГА ОНЛАЙН - ЙОГА ВКЪЩИ ИЛИ  ОФИСА (линк)

===

...ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ:

СИЛАТА НА МИСЪЛТА: НАЙ-ГОЛЯМАТА ТАЙНА

ОБЩУВАНЕТО – БОЖЕСТВЕНАТА ЛАБОРАТОРИЯ НА ТЕЛЕПАТИЯТА


ПРАНАЯМА - УПРАЖНЕНИЯ, ЛЕЧЕБНИ ЕФЕКТИ, ПРАНИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ
...