ЗА СИЛАТА НА МИСЪЛТА

 

МИСЪЛТА – АРХИТЕКТ НА СЪДБАТА


Ако вниманието ни е съсредоточено на един и същ набор от мисли, то тогава се изработва стереотип на мислене, т.е. формира се коловозът, по който енергията на 

мисълта се движи автоматично; такъв мисловен стереотип може да преживее смъртта, а доколкото мисленето е атрибут на егото, то то се предава в следващия земен живот във вид на определена склонност и способност за мислене.

 

Трябва да помним, че във всяка мисъл има ментален образ. Същността на различните ментални образи, формирани в конкретния физически живот на човека, се изработва на ментален план. Тя поставя фундамента на следващия физически живот.

 

При всяко раждане се формира не само ново физическо тяло, а и ново съзнание с нов буддхи (интелект).

 

Да се обясни в подробности връзката на съзнанието със съдбата – това не е от леките задачи. Всяка карма оказва двоен ефект: един път – на индивидуалното съзнание, и втори път – на света. Човек сам създава обстоятелствата на своя бъдещ живот, защото те ще бъдат отклик на неговите действия към хората в сегашния му живот.

 ...

...

Във всяко действие има минало, извикало това действие; във всяко действие има бъдеще, в което то прераства. Причината за всяко действие е скрита в желанието, като негов подбудителен мотив, и в мисълта – като негова формираща сила.

 

Всяка мисъл е звено в безкрайната верига на причини и следствия, всяко следствие става причина, а всяка причина – следствие; и всяка от брънките в безкрайната верига е съставена от тези три компонента – желание, мисъл и действие. Желанието стимулира мисълта; мисълта се въплъщава в действие. Действието тъче платното на съдбата.

 

Егоистичната жажда за притежание на чужда собственост, дори да не е изразена активно в настоящето, ще превърне човека в крадец в следващия земен живот, а притаяването на ненавист и жажда за отмъщение ще станат семена, от които ще израснат бъдещи убийци.

 

И по същия начин на почвата на безкористната любов ще зрее реколта от филантропи и светци; а всяка съчувствена мисъл ще се превръща в способ за създаване на нежна и състрадателна природа, характеризираща човека, който обича всичко живо на земята.

 

Мъдрецът Васиштха молел Рама да изпълни пурушартха и да демонстрира по този начин изкуството на самопроявлението. Не се подчинявайте на фатализма! Това ще породи инертност и леност! Осъзнайте величието на Силата на Мисълта. Приложете максимални усилия! Създайте си велика съдба чрез добри мисли!

 

Прарабдха – това е пурушартха на последното раждане. Сеете постъпки и жънете навици; засетият навик отлива характера. Сеете характер – жънете съдба.

 

Човекът е господар на своята съдба. Вие сами правите съдбата си, единствено посредством силата на мисълта. Вие можете да я  накарате да заспи, ако искате. Всичките способности, енергии и сили, са скрити единствено във вас. Разкрийте ги – и получете свобода и величие.

 

ВАШЕТО ЛИЦЕ – ОГЛЕДАЛО НА ВАШАТА ДУША

 

Вашето лице е като грамофонна плоча. Всичко, което мислите, веднага се записва на лицето ви.

 

Всяка глупава мисъл става резец или игла за запис на мисълта на вашето лице.  Лицата се покриват с белези и рани, които възникват вследствие на порочни мисли, пропити с ненавист, гняв, сладострастие, ревност, отмъстителност и пр.

 

По вида на белезите на лицето, може да се узнае мигновено душевното състояние на човека. Може моментално да се диагностицира болестта на вашата душа.

 

Този, който мисли, че може да скрие мислите си – е истински глупак. Той прилича на щрауса, който крие главата си в пясъка, когато го гонят ловците, и си въобразява, че никой не го вижда.

 

Лицето – това е огледалото на душата. Лицето – това е матрицата на душата. Всяка мисъл прокарва браздичка върху лицето. Божествената мисъл осветява лицето. Злата мисъл го помрачава. Постоянните божествени мисли усилват аурата или ореола.

 

Постоянните зли мисли задълбочават мрачния отпечатък на лицето, подобно на това, както постоянните удари на кофата в края на кладенеца при черпенето на вода от него, оставят по стените му все по големи и по-големи вдлъбнатини. Изражението на лицето наистина разкрива вътрешното състояние на душата или истинското съдържание на вашите мисли.

 

Лицето прилича на рекламен плакат, оповестяващ какво се случва в душата на човека. Вашите мисли, чувства, начини на действие и емоции натрупват силни отпечатъци върху вашето лице.

 

Едва ли вашето лице ще успее да скрие мислите ви. Можете погрешно да предполагате, че пазите мислите си в тайна. Мисли, свързани с похот, жажда, ревност, гняв, отмъстителност, ненавист и пр. моментално оставят своя мрачен отпечатък на вашето лице.

 

Лицето – това е добросъвестен и чувствителен регистратор на всички мисли, които са завладели вашето съзнание.

 

Лицето – това е огледало, в което се отразява характера на душата и съдържанието на съзнанието във всеки конкретен момент от времето.

 

МИСЪЛТА НАМИРА СВОЕТО ФИЗИЧЕСКО ОТРАЖЕНИЕ

 

Разумът – това е тънката форма на физическото тяло. Физическото тяло – това е външното проявление на мислите. Затова, когато съзнанието осъщестява своята дейност, тялото също е в процес на работа.

 

Човек с вулгарна външност обичайно не предизвиква любов и съчуствие в окръжаващите, не предизвиква любов и съчувствие и един недодялан и муден човек.

 

Различните умо-настроения се отразяват на дейността на съзнанието. Ако мислите за падане от високо, тялото веднага се подготвя за това и демонстрира външни признаци на това падане. Страхът, тревогата, доброто настроение, веселостта, гневът – всичките тези състояния оставят своя отпечатък на лицето ви.

 

ВАШИТЕ ОЧИ ИЗДАВАТ ВАШИТЕ МИСЛИ

 

Очите – това са прозорците на душата. Те свидетелстват за състоянието й и за умо-настроенията.

 

В очите има „телеграфен апарат”, предаващ съобщения или мисли, които сигнализират за предателство, депресия, униние, ненавист, бодрост, спокойствие, хармония, здравословно състояние, сила, здраве и красота.

 

Ако притежавате способността на четете по очите на другите хора, то моментално ще „прочетете” какво се случва в душите им. Наблюдавайки  внимателно лицето, речта и поведението на човека, може да се узнае коя мисъл господства всецяло в неговото съзнание. За това нещо се изисква просто малко смелост, проницателност, тренировка, съобразителност и опит.

 

НЕГАТИВНИТЕ МИСЛИ ОТРАВЯТ ЖИВОТА

 

Тревожните и боязливите мисли – това са опасни сили, потискащи ни отвътре. Те отравят източниците на живота и разрушават хармонията, работоспособността, жизнената сила и активността. А противоположните им мисли – доброжелателните, радостните, мъжествените – те лекуват и успокояват, не раздразват, и повишават безкрайно работоспособността, като преумножават, осен това, менталните способности. Бъдете винаги в добро настроение. Усмихвайте се. Смейте се.

 

ПСИХОФИЗИЧЕСКИ ДИСБАЛАНС

 

Мисълта оказва влияние върху тялото. Душевната мъка отслабва тялото.  На свой ред и тялото влияе на душата. Здрав дух в здраво тяло. Ако тялото боледува – заболява и душата. Ако тялото е силно и здраво, душата също става здрава и силна.

 

Пристъпите на ярост, които често се наблюдават при избухливите хора, водят до сериозни увреди на клетките на главния мозък, изхвърлят в кръвта отровни химични продукти, предизвикват общ шок и депресия, потискат секрецията на стомашен сок, на жлъчен сок и други храносмилателни вещества в стомашно-чревния тракт, отслабват енергията, жизнената сила, предизвикват преждевременно стареене и съкращават живота.

 

Когато сте раздразнени, вашите мисли стигат до объркване. Когато те пребивават в объркването, вашето тяло изпитва безпокойство. Това докарва цялата нервна система до възбуждение. Вие чувствате едно опустошение. Управлявайте гнева с помощта на любовта. Гневът – това е могъща енергия, която не може да се контролира от практическия интелект (буддхи), но се усмирява от чистия разум (сатвичния буддхи) или от различаващия разум (вивека-вичара).


Yoga_Skype 

 

ТВОРЧЕСКИТЕ СИЛИ НА МИСЛЕНЕТО

 

Мисълта създава света. Мисълта създава съществуващото. Мислите развиват желанията и възбуждат страстите. Затова мисли, с противоположен характер за унищожаване на желанията и страстите ще неутрализират мислите за удовлетворяването на желанията и страстите. Ето защо, когато човек е обхванат от желания, противоположната на тях мисъл ще му помогне да унищожи желанията и страстите си.

 

Представяйте си някого като свой приятел, и тогава това ще се осъществи в реалността. Представяйте си, че той е ваш враг, и тогава вашето съзнание ще въплъти тази мисъл в реалността. Този, който знае как действа съзнанието, и който е способен на практика  да управлява съзнанието, той наистина е щастлив човек.

 

ПОДОБНИТЕ МИСЛИ СЕ ПРИВЛИЧАТ

 

В света на мислите също действа великият закон: „Подобното привлича подобно”. Хора със сходни мисли се привличат един-друг. Ето откъде са дошли поговорки като „Рибар рибаря вижда отдалеко.” и „Кажи ми кой ти е приятел, за да ти кажа ти кой си.”

 

Лекарят се привлича към друг лекар. Поетът се привлича от друг поет. На естрадния певец му е интересен друг естраден певец. Философът се интересува от друг философ. Безделникът – от друг безделник. Сходните мисли притежават някаква „сила на привличане”.

 

Вие постоянно привличате жизнени сили, мисли, влияния и условия, които са най-родствени на вашите мисли и сфери на интереси.

 

В света на мислите хората със сходни мисли се привличат един-друг. Този закон се изпълнява винаги, назависимо дали го осъзнаваме или не.

 

Задържайте в съзнанието си някаква мисъл, която ви е приятна и, докато тя е с вас, вие, волно или неволно, ще привличате постоянно към себе си само и точно това, което съответства с точност на основното качество на вашата мисъл. Мислите – това е вашата частна собственост, и вие можете да ги управлявате, според собствения си вкус, запазвайки за себе си и само за себе си това право.

 

Вашият живот – е във вашите ръце, доколкото именно вие определяте реда на мислите, които са ви приятни, и, следователно, реда на влиянията, които привличате.

 

Така че вие – съвсем не сте жертва на обстоятелствата! Освен ако не искате да станете такава доброволно.

...

 

Шри Свами Шивананда Сарасвати 

Превод: Соня Петрова - Аеиа
публикувано на: 20 юли 2014 г....Други статии с подобна тематика:


ГРЪБНАКЪТ - АНТЕНА ОТВЪД ВРЕМЕТО (линк)


РАЗВИВАНЕ НА СИЛАТА НА МИСЪЛТА (линк)


ГОЛЯМО ПСИХИЧНО ДИШАНЕ НА ЙОГИТЕ (линк)САМОЛЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СЪС СИЛАТА НА УМА (линк)СИЛАТА НА МИСЪЛТА И МАТЕРИАЛИЗАЦИЯТА (линк)ПРИТЕСНЕНИЕТО - ЗНАК, ЧЕ ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ НАРЕД (линк)

ЙОГА: ТЕХНИКА ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ И КУЛТИВИРАНЕ НА ГНЕВА


ДАО И ТАНТРА: ЛЮБОВТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТРАНСЦЕДЕНТАЛНОСТ

ПСИХИЧНАТА ЕНЕРГИЯ: ПРАНА, ЧИ, КИ, ОРГОН, МАНА


Йога ОНЛАЙН - ЙОГА ВКЪЩИ ИЛИ В ОФИСА

 


 

...