ГОЛЯМО ПСИХИЧНО ДИШАНЕ НА ЙОГИТЕ
От Йоги Рамачарака:

 

 

Това е приблизителен превод на санскритското название на начин за дишане на йогите. Усвояването на упражнението изисква по-продължителна предварителна подготовка посредством ритмично дишане и способност за изграждане на ясна умствена картина на насочване и придвижване на праната в организма.

 

„Благословен е йогата, който може да диша чрез костите си" — казват йогите, с което обобщават общите начала на това дишане. То изпълва целия организъм с прана. Всяка кост, мускул, нерв, клетка, тъкан след голямото психическо дишане са енергетизирани и заредени с прана, а също и с ритъма на дишането. Това е основно пречистване на организма и който го практикува системно, изпитва чувството като че ли тялото му е подновено от главата до петите. Всеки сам ще се убеди в това, стига да се старае да го изучи и използва.

 

Упражнението се прави по следния начин:

 

Лягате удобно и отпускате добре всички мускули на тялото и лицето.Започвате да дишате, докато установите напълно ритъма.Дишате без никакво напрежение и при вдишване си представяте как с въздуха всмуквате нагоре през костите на краката си прана, а при издишването — как я изтласквате по обратния път.

 

Следва „всмукване" на прана през костите на ръцете и изтласкване обратно; през върха на главата и обратно; през стомаха; през половите органи също, после по гръбначния стълб от долу до горе и обратно.Накрая през порите на цялата кожа и обратно.Така цялото тяло се изпълва с живот и енергия.

 

Упражнението има втора част, при която се зареждат с енергия седемте основни енергийни центъра на тялото (чакрите).Дишате ритмично и изпращате ток от прана последователно по посочения тук ред: към челото, тила на главата (срещуположно на веждите), в основата на главата (най-ниската част на мозъка), към слънчевия сплит, в долната част на гръбначния стълб, в областта на пъпа, в половата област.Завършвате с мислено прокарване на тока на праната няколко пъти през цялото тяло, започвайки от главата до краката, и обратно.

...

 

Публикува: Соня Петрова - Аеиа

...

публикувано на: 06 август 2015 г....