ЕНЕРГИЯТА Е ГЛАГОЛ?
Заглавието е условно. Със сигурност не е само глагол.

Продължи

КАКВО МИСЛИШ ЗА МЕН?


Милиарди човешки души са задавали и продължават да задават този въпрос. Дали е случайно?

Продължи

ДНЕС Е ОСОБЕН ДЕН – ЕДНО ПРЕКРАСНО ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ


Рядко се случва да съвпаднат датите на християнските велики празници Възнесение Христово и Св. Св. Константин и Елена.

Продължи

ЧУДОТО НА БАЧКОВСКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА
Днес, на втория ден на Великден, се чества чудотворната икона на Света Богородица от Бачковския манастир.

Продължи

КЛЮЧЪТ КЪМ СЪРЦЕТО
В навечерието на Възкресение, разхождайки се в гората, решихме да минем напряко на туристическия маршрут, без път и пътека.

Продължи

ДУШАТА СЕ ХРАНИ СЪС СВЕТЛИНА
Знаем, че когато човек пребивава на места, на които слънчевата светлина е намалена за по-продължителни периоди,

Продължи

ВИЖДАНЕ И СКОРОСТ НА УМА
„Мистични медитации“, Хазрат Инаят Хан:

Продължи