Yoga_Online

Мои разкази

СЛЕДИТЕ НА ЛЮБОВТА

СЛЕДИТЕ НА ЛЮБОВТА

 

 

Пътувайки в безкрайното пространство

 

Видях една особена следа –

 

Невиждана, нечувана, нерегистрирана, -

 

Не знаех накъде ме води тя.

 

Не следвах дълго – друга появи се,

 

Все същата, незнайна и несмислена,

 

А после следваща,

 

А после друга.

 

Протичаше през тях свръхчудно електричество,

 

Опасали Вселената те бяха – цялата.

 

И светеше тържествено,

 

И тайнствено,

 

И омагьосващо.

 

Следи или пътеки –

 

Въпрос на думи.

 

И всички водеха ме  към Безкрая.

 

Разбрах –

 

Следите неочаквани

 

Не бяха от крака, нито от колела,

 

Не бяха от машини, нито от оръдия.

 

От атоми не бяха, ни от субчастици.

 

Следи на Любовта!

 

Следи от всяка от Любовите преминали,

 

И бъдещи,

 

И настоящи,

 

И безвременни.

 

Единствените Вечни Пътища...

 

...И паднах в преклонение.

 

...

 

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 25 юли 2016 г.
...