СЪОБЩЕНИЕ ЗА АБОНАМЕНТА НА УРОЦИТЕ ПО ЙОГА ОНЛАЙН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УРОЦИТЕ ПО ЙОГА ОНЛАЙН:Важно за абонамента! Записването тече от първо число на всеки календарен месец. Платеният абонамент за участие в 4 урока по йога е валиден в рамките на текущия месец.
Т.е. можете да променяте дата за участие само в рамките на календарния текущ месец.
Промяна на ден и час в рамките на абонамента, се обявава минимум 24 часа преди уговорения ден и час. В противен случай правото за участие в тази час се губи.


 

Важно! Ако сте заплатили единичен сеанс, а по някакви Ваши причини не успеете да го проведете, т.е. не се явите в уреченото време на линия – сеансът е запазен за Вас – ще го проведете на следващата дата, обявена в графика (или по уговорка). Това важи в рамките на един календарен месец и не воже за абонамента.(горното не важи за заварено положение - а за нови записвания, считано от днес)Поздрави на Всички и благодаря ви!
Соня Петрова - Аеиа


...