МЕДИТАЦИЯ: ЕСТЕСТВОТО И ИЗКУСТВОТО

Българският е много силен и точен език. Да вземем за начален ориентир думата „изкуство“.

Какво означава пряко тя? Да кажем – нещо изкуствено, т.е. НЕ НАПРАВЕНО от естеството, нещо НЕ ЕСТЕСТВЕНО. И се прехвърляме на думата „естество“. Тя значи „природа“, най-общо. Нещо дадено, нещо изначално, нещо определящо и обемащо всичко друго. Нещо, „което Е“ – от корена „ест“ – съм. „Ест“ лесно преминава в „Ист“ – на някои езици ест е ист – а на български „ист-ото, ист-инното.“ Може да се каже, че: ТОВА, КОЕТО Е, ТО Е ИСТОТО, ИСТИННОТО.

Изкуственото може да се породи на базата на естественото – никога обратно. Изкуственото не може да създаде естествено. Докато естественото създава изкуствено.


На гръцки нещата също стоят интересно с естеството и изкуството.  „Физис“ е думата за „Природа, естество“, а „Техне“ – за изкуство. Виждаме физиката в природата, и техниката в изкуството. Физиката ли е по-основна, или техниката? Разбира  се, в нашите условия техниката се поражда от физиката, а не обратно.


Физиката е висшето изкуство, изкуството на Бога, ако си позволим тази волност да го наречем така. Целта на човешкото изкуство – на латински ars, artis (от там – артист и пр.) е да разкрие Божието творение, чрез човешки средства (на латински „Природа“ е Natura). Човекът също е „дело“ на Физиката, също е Нейно Творение, Природно Явление. Физиката действа чрез човешкото изкуство – стреми се да постигне Сама Себе си, посредством него.


...

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа


...