НАПЪЛНО НОВОТО Е ВСЪЩНОСТ НАПЪЛНО НЕПОЗНАТО – МАЛЦИНА ЩЕ ГО ВИДЯТ ИЗОБЩО, ДОРИ ДА Е НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ...
Това е една своеобразна медитация, без претенции за някаква меродавност, просто медитация.Ето за какво иде реч. Кой и как е измислил писмената реч? Е, да! Не се знае също кой и как е измислил говоримата реч – отново.

Въпреки това, хората ползват и двете. Ползват ли?! Дори без преувеличение може да се каже, че съвременният живот е напълно немислим без тези две неща – говорима и писмена реч.


Досега е прието за напълно в реда на нещата хората да учат и да натрупват нови знания, посредством четене на писмена реч. Основно посредством това... Преди хората да станат „грамотни“, са получавали знания, посредством слушане на говорима реч. Но принципът и средството са все едни.


А какво ли би станало, ако някой изнамери друг начин за съхранение и предаване на знания?


Който начин няма нищо общо с досега познатия ни „език“? Дори нищо общо с „програмистките“ езици, с езика на химията, с езика на образите, с езика на жестовете и т.н.


Излезеш ли от „езиковостта“, може да....


Нека всеки сам си продължи изречението.


...

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа


...