ЧОВЕКЪТ ОТ МАЙМУНА ЛИ Е ПРОИЗЛЯЗЪЛ - ИЛИ ОТ БОГ?

GorillaОткрай време човекът се чуди как е бил създаден.

Тук няма да съпоставям различните митове и научни теории, разбира се. Подобно на Принципа на неопределеността на Хайзенберг, и по този въпрос няма никаква сигурност, има само вероятности. Последното е шега, но не съвсем.

 

Самият въпрос, звучащ по подобен начин:

 

Ти от маймуна ли произлизаш или от Бог?

 

... предполага коя от двете опции ще бъде избрана от отговарящия. Ако той е съзнателно същество, може би няма да се задоволи само с отговора:

 

Да, аз произлизам от маймуна.

 

Защото:

 

1. Веднага ще възникне въпросът:

 

А маймуната от какво произлиза?

 

2. Ще се премине през Дарвиновата теория.

 

3. Ще се стигне до извода, че всички същества на планетата Земя, които понастоящем я населяват,  всъщност произлизат от протоядрени или още по-прости био-организми.

 

4. Което директно ще доведе до по-нататъшния въпрос: този първичен и съвсем прост био-организъм – как е възникнал?

 

На този въпрос отговор няма засега, и науката в днешно време все още не може да създаде в лабораторни условия живот от нежива материя.

 

Но от горните точки се получава нещо твърде комично. А именно: че човекът не произлиза от маймуна, а от много по-прост организъм. Много по-прост!

 

Маймуната е просто етап.

 

А погледнато от един съвсем различен ъгъл – този на човешките предпочитания, можем да перифразираме основния въпрос, поставен тук, по следния начин:

 

а) Маймуна ли е създала човека?


б) Прост био-организъм ли е създал човека?


в) Бог ли е създал човека?


г) И т.н.

 

И нека всеки си прецени кой вариант може да приеме за себе си.

 

Публикацията е в чест на Деня на Усмивката! Wink


Впрочем, съдейки по сърдития поглед на горилата от снимката по-горе, можем дори да помислим, че самите маймуни не биха били доволни, ако някой ги набеди, че човекът е произлязъл от тях или дори че самите те са го създали!
 

...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 07 октомври 2016 г.

 

 ...