ГУРУ – ДУХОВЕН НАСТАВНИК

От Свами Нараянананда:

 

 

КАЧЕСТВА НА ГУРУ (ДУХОВНИЯ НАСТАВНИК)

 

Гуру – това е човек, познал своята истинска природа (достигнал състоянието на Брахман, постигнал Бога или Абсолюта). Човекът, постигнал Бога, е господар на своите чувства и на ума си. Той винаги е чист, правдив, непорочен, добър, състрадателен, търпелив и запазва съвършено равновесие на ума, както в щастие, така и в нещастие. Не изпитвайки враждебност към нито едно същество, черпейки своята сила от Истината, той се отнася към всички с еднаква доброжелателност. Неговият интелект не е опетнен от желания – нито светски, нито божествени; у него няма нито една мисъл за почести и слава; той винаги е спокоен и съзерцателен, а неговият ум е здраво укрепен в неговия Висш Аз. Умерен и уравновесен в яденето, той винаги е бодър и властва над шестте порока: злоба, алчност, униние, безразсъдна страст, болест и смърт. Той споделя радостта с щастливите и състрадава на нещастните. По всяко време той може да забрави за физическото си тяло и да влезе по своя воля в Самадхи. Той живее отделно от своето плътно тяло, подобно на изсъхнал кокосов орех в черупка, и въздейства на своето тяло, посредством очистеното си его.

 

 

Истинските Гуру могат да бъдат разделени на следните категории:

 

1. Дхатувади Гуру.– Той води своите ученици към спасението, по пътя на практика на различни садхани (духовни практики).

 

2. Чандана Гуру. - Съществува поверие, че в определено време на годината сандаловите дървета, под въздействие на определен вятър, разпростират своя аромат и в другите дървета, които растат заедно с тях, превръщайки ги така и тях в сандалови дървета. Подобно на сандалово дърво, този Гуру насища с духовност, възвисява и освобождава учениците, намиращи се в неговото общество.

 

3. Вичара Гуру. – Той избавя учениците от тревогите на мисленето, прояснява тяхната представа за Вечната Истина и за илюзорността на земния свят, и бавно, но сигурно ги води към Крайната Цел, постоянно призовавайки ги към разум и учейки ги да различават  реалност от илюзия.

 

4. Ануграха Гуру. По своя милост той благославя искрения и дълбоко предания ученик.

 

 5. Паараса Гуру. – Къс желязо, докоснал се до философския камък, се превръща в злато. Така и ученик, придобил способност да достигне Висшата Цел с обикновено докосване до такъв Гуру, се изпълва със свръхестествени сили. (Този Гуру предизвиква подем на Кундалини Шакти в ученика – от муладхара до сахасрара, довеждайки го с това до Нирвикалпа Самадхи).

 

6. Качхапа Гуру. – Той избавя ученика от греховете само  с един поглед и предизвиква у него подем на Кундалини Шакти до Сахасрара, за постигане на Нирвикалпа Самадхи и Крайната Цел.

 

7. Чандра Гуру. – Когато лъчите на изгряващата Луна попаднат върху камъка чандраканта (лунен камък), от него започва да струи вода. Същото нещо се случва и с верния и предан ученик, живеещ около такъв Гуру. Ученикът придобива просветление, благодарение на свръхестествените сили на наставника си.

 

8. Дарпана Гуру. – Огледалото отразява лицето на оглеждащия се. Подобно на огледало, такъв Гуру отразява в себе си истинския Абсолют към предания ученик, откривайки му цялостната Истина почти мигновено, когато се намират лице в лице.

 

9. Чхаянидхи Гуру. – Според легендата, когато над човек падне сянката на птицата чхаянидхи, той става цар. По подобен начин такъв Гуру, попадайки на верен и послушен ученик, го дарява с мъдрост и способност за достигане на Целта.

 

10. Наданидхи Гуру. - Наданидхи – това  е приказен скъпоценен камък. Един-единствен звук от този камък превръща неблагородните метали в злато. По същия начин, такъв  Гуру, трогнат  от искрените молби на предания ученик, му дарява мокша (свобода).

 

11. Краунчапакши Гуру. – Има още една легенда за особена птица, наричана краунчапакши, която нахранва своите пиленца, просто като помисли за тях. Подобно на нея, такъв Гуру дарява спасение на ученика, просто като мисли за него.

 

12. Суряканта Гуру. – Когато слънчевите лъчи са събрани и концентрирани с помощта на леща върху лист хартия или плат, последните се запалват, макар Слънцето да няма ни най-малко намерение да ги запалва. Подобно на това, дори случайният поглед на такъв Гуру, хвърлен върху ученика, е достатъчен, за да достигне последния Висшата Цел.

 

 

 

Гуру от първите три категории – това са обикновени Гуру, но тези, които принадлежат към последните девет категории, - са уникални, и само високо развити, дисциплинирани и във висша степен верни и предани ученици могат да се удостоят с тяхното благословение. Няма нищо удивително в това, че такива Гуру притежават свръхестествени способности. Истинският Гуру е щастлив да намери ученик, готов да приеме неговия дар, и за такъв ученик той може да направи всичко, с помощта на своите свръхестествени сили. Позналият Брахман сам става Брахман. Затова казват, че Гуру е Брахма (Създателя на Вселената), Гуру е Вишну (Пазителя на Вселената) и Гуру е Шива (Разрушителя на Вселената). Наистина, няма никаква разлика между милостта на Бог и милостта на истинския Гуру. Но не всеки търсещ е готов да приеме тази милост, и поради това не я и получава. За да получи тази милост, човек трябва да е достатъчно  духовно развит. Само този, който е преживял безчислен брой животи, практикувайки самодисциплина и самоконтрол, само той ще намери такива уникални Гуру и ще получи лесно техния дар – като награда за минали заслуги. Но греховните хора, с помрачени умове и порочни сърца - няма да ги срещнат по никакъв начин. Ако иглата е покрита с дебел слой мръсотия, дори най-силният магнит не може да я привлече. Но когато мръсотията е измита, магнитът я привлича от далечно разстояние. Такава е милостта на Бог и на Гуру. Истинските Гуру, както и истинските ученици – не са много. Щастлив е искреният ученик, срещнал истински Гуру, - той автоматично ще достигне Целта.

 

В началото на 20 век се появи и нов тип Гуру, чиято слава бе изкуствено раздута. Тези Гуру имат пари, те са свикнали да живеят безплатно и да се хранят навсякъде, където им се удава възможност. Те са покровителствани от един-два вестника или списания, на тяхно разположение винаги има няколко простака или така наречените „посветени“, които им създават реклама, често с груби и евтини средства. Някои даже наемат платени помощници в различни градове, за да търсят богати и образовани хора с емоционална, благочестива  и религиозна склонност на ума, да ги запознават с този Гуру, разказвайки всякакви митове за неговите свръхестествени способности. Така те лъжат тези богати и образовани глупци, и последните, очаровани и заслепени от разкошните обещания, се поддават лесно и стават жертва на машинации. Естествено, такива Гуру организират с огромен успех своите представления.

 

 

Превод: Соня Петрова - Аеиапубликувано на: 01 ноември 2015 г.


...