ЙОГА: ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВНУШЕНИЕ И САМОВНУШЕНИЕОт Йоги Рамачарака „Самолечение и лечение с биоенергия“:

 

 

Ще се спрем и на двете възможности: лечение чрез внушение и самовнушение. В първия случай се използва въздействието, което мисълта оказва върху инстинктивния ум. Едно вредно внушение от някого или от нас самите може да създаде чрез инстинктивния ум болестно състояние на тялото, както е вярно и обратното, на което всъщност се базира тази лечебна форма.

 

За   ролята   на  внушението    (сугестията)   са  писали много авторитетни учени. Психологът проф. Джеймс подчертава, че всяко усещане, чувство или представа има естествен стремеж към изява и въздействие. Това може да се изрази в смущение на сърдечния ритъм, неправилно кръвообращение, зачервяване, побледняване и т. н., но във всички случаи с участието на съзнанието на човека.

 

Окултистът Камий Фламарион казва: „Мисълта, вълненията, безпокойството, при все че са душевни прояви, могат да въздействат не по-малко интензивно на телесното състояние, дори да предизвикат смърт."

 

Друг учен — Моплей, се спира на душевното вълнение и подчертава, че то може да подпомогне или обърка храносмилането, посредством усилване или отслабване на отделянето на сокове.

 

Самуел Бейкър: „Дълбоката скръб и силното ядосване, продължителните тревоги са причина за раковите заболявания, в което съм се убедил в практиката си."

 

В този смисъл са твърденията на още ред учени, които по пътя на множество опити и анализи откриват несъмнена връзка между отрицателните емоции — злоба, страх, завист и други, и болестите. Те са в основата на такива заболявания като парализи, жълтеница, ранно побеляване на косата, плешивост, нервни шокове, малокръвие, кожни обриви и много други. Даже при заразните болести е отбелязано голямото значение на страха от тях. Епидемиите, според някои специалисти, се дължат преди всичко именно на ужаса от зараза.

 

Като отстраним възможното преувеличение от някои автори, все пак остава една голяма доза истина. Затова всеки лечебен метод, чрез който бихме ограничили и премахнали страха, ще допринесе много за лечението на болния.

 

Принцип на лечението чрез внушение е: „Мисълта е действена, тя се материализира. Човек е такъв, какъвто се изгражда в мислите си!" Пътят е ясен и достъпен, стига човек да го възприеме със съзнанието си. Тогава тялото ще възстанови лесно здравето си, чрез умело подбрани внушения или самовнушения. Инстинктивният ум ги усвоява и претворява в действителност. Всички клетки, тъкани, системи, органи на тялото са подвластни на инстинктивния ум — чрез внушение те могат да бъдат стимулирани към правилно функциониране.

 

Практиката на лечение чрез внушение е доста популярна. Много лекари си служат с т. нар. замаскирано внушение, предписвайки някакво безобидно лекарство на болния. Убеждават го, че това средство или билка ще направи необходимото, повтарят го под различни форми, докато умът на болния започне доверчиво да очаква описаните резултати. Под каквато и форма да се осъществява, в основата си то си остава внушение и за да бъде по-успешно, трябва да се спазват някои основни изисквания, като например специална постановка на гласа, известна психическа подготовка на болния за по-голяма възприемчивост, отпуснато положение на тялото и други, на които ще се спрем по-нататък.

 

Да повторим принципа, заложен в основата на тази форма на лечение: „Човек е такъв, какъвто се изгражда в мислите си", и да пристъпим към практиката. Задачата на лечителя е да възстанови чрез внушение нормалните душевни условия за хората, които са си изградили неправилна представа относно телесния си живот, както и да създаде благоприятни обстоятелства за въздействието на ума върху ума на клетките и тъканите.

 

При лекуване чрез внушение мисълта на лечителя въздейства направо върху ума на болния, успоредно с думите, в които е облечено то. Словесното внушение е необходимо главно за да направи силно впечатление на ума на пациента и по такъв начин да го ангажира за действие в необходимата посока. А лекуващата умствена сила се движи наред със словесното внушение, независимо от това дали лечителят го осъзнава, или не. И макар че между работата на лечителите с внушение съществуват значителни формални разлики, всички те следват един и същ път, служат си с един и същ метод и в общи линии използват едни и същи слова.

 

Между лекуването чрез внушение и чрез хипноза няма никаква връзка. Има лечители, които съчетават двата метода,- но, уверяваме ви, от това няма полза. Хипнотизаторите са разбрали, че в състояние на хипноза успяват да внушат здраве на болните, и това ги кара да мислят, че тя е необходима предпоставка. Изследванията обаче доказват, че внушенията са еднакво ефикасни и когато болният, е в напълно будно състояние и ясно съзнание. Настояваме нашите читатели да разграничат представата за хипноза от тази за лечение чрез внушение, тъй като между тях реална връзка няма и съществуват много причини те да не бъдат смесвани. Не препоръчваме, както да прилагате хипноза при болните, така и да се подлагате на нея — тя създава дълготрайна канална връзка между хипнотизатор и хипнотизиран, една реална, макар и невидима зависимост между различните нива на техните индивидуални „аз".

 

Казахме, че за да се получат най-добри резултати от лечението чрез внушение, болният трябва да стане максимално възприемчив за процеса, да бъде психически и физически подготвен за него. За целта той трябва да заеме отпуснато, спокойно и удобно положение, да успокои и изчисти ума си от грижи, вълнения и т. н. и да го постави в очаквателно, възприемащо положение. Трябва да концентрира цялото си внимание в лечителя, защото успехът зависи главно от степента на съсредоточаване. За да подпомогне този процес, лечителят подхожда с тих, спокоен, предразполагащ глас, за да го убеди да отпусне мускулите си и да освободи от напрежение нервната си система. Необходим е известен индивидуален подход според човека и особеностите на характера му. Говори му се само за това, което ще увеличи спокойствието на ума му, отбягват се всякакви противоречия, упорство, грубости.

 

Държанието и разговорите на лечителя трябва да са успокояващи и насърчаващи. Той трябва предварително да положи усилия, за да си изработи убедителен внушаващ глас, предизвикващ доверието на болния.

 

Не искаме да кажем, че лечителят трябва да стане красноречив оратор с изискан и литературен запас от думи. Не, тонът му трябва да е убедителен, добър, съчувствен. Мисълта и желанието му да излекува болния трябва да проникнат в интонацията така, че тези трептения да бъдат почувствани и възприети. Гласът му да е пълен със сила, която вибрира, извира от него и се предава на болния. Това не значи, че трябва силно да се крещи. Ето едно примерно упражнение, подходящо за случая.

 

Представяте си, че пред вас, прав или седнал, е болният, когото ще лекувате чрез внушение. Подбирате подходящи думи, казвате му какво точно очаквате от лечението и внушавате енергично и уверено, че този резултат ще бъде постигнат. Важно е да намерите ключовите думи — силни, вибриращи, които искате да се запечатат в ума на болния както по време на лечението, така и след него. Упражнявате се, докато усетите, че те са придобили решителност, напрегнатост, трептене, сила, реален смисъл. Вземете например думата „силен", която трябва често да се използва при лечението с внушение. Повторете я няколко пъти, като постепенно усилвате интензивността и важността й, докато добре почувствате трепета и смисъла на думата с цялото си същество, докато тя стане обективност.

 

После се упражнявате с думата „добре" по същия начин. Не повтаряйте като грамофонна плоча, а с чувство, за да проникне в съществото ви това, което казвате. 

 

След известно практикуване ще забележите, че си изработвате чувствителен трептящ тон, който придава на гласа ви звучност и вяра, които болният винаги чувства. И тъй, обработете гласа си с усърдие, нека бъде „лекуващ".

 

Друга страна на външния образ на лечителя е да си изработи авторитетен, внушителен поглед, не втренчен като на змия, омагьосваща жертвата си, а непоколебим, мощен. Пак се налага предварително упражняване — гледайте съсредоточено и с внимание. Така скоро ще оформите подходящия поглед и повече няма да имате грижа за него. Целта на израза на очите е да задържи вниманието на болния и да съсредоточи мислите му, да създаде доверие както в лечителя, така и в самия себе си. Обикновено болният е овладян от несигурност, колебание, недоверие. Ако лечението се провежда, без той да е повярвал в силата на своя ум и мисли, ще работи против лечителя, вместо да му съдейства.

 

Не мислете, че това е театралничене. Спомнете си как сте се чувствали, когато лекарите подхождат към вас със загриженост, внимание в погледа, топлота и увереност в гласа. Тази форма на лечение, този „театър" е половината от успеха.

 

Още няколко думи за поведението на лечителя, след което ще преминем към същността на лечебния метод. Важно и за двамата е лечителят да вижда ясно целта и да съдейства за достигането й, да се чувства, че е взел присърце здравето и благополучието на болния. Да гони целта, без да се разсейва и да прахосва своите усилия и жизнената сила — праната, за несъществени неща.

 

 

Важен момент е лечителят да се концентрира в работата си. Невниманието и резсеяността намаляват успеха. Не само че внушенията не оказват желаното въздействие, но и болният инстинктивно чувства, че нещо не е в ред, че не получава правилните вибрации. Използвайте добре ума си, дръжте го съсредоточен в работата!

 

Лечителят трябва да има доверие сам в себе си, ако му липсва — да си го създаде чрез самовнушение и утвърждаване, защото, ако той не си вярва, как болният ще му повярва? След като се убедите, че сте така подготвен, започнете лечението чрез внушение.

 

Много удобен е разтегателен стол или кушетка, на която болният свободно и удобно да се отпусне, да разхлаби напрежението в мускулите си. Използвате внушението: „Сега се отпуснете съвсем удобно и спокойно, спокойно, спокойно... спокойно и удобно ..." и т. н. Така болният се отпуска не само физически, но и душевно. Лечителят седи отстрани до болния на ниско столче или пък стои прав до или зад него. Продължавате: „Сега се настанете съвсем удобно!"

 

Едно от правилата е, че внушенията увеличават силата си при повтаряне. Постоянното им повтаряне ги закрепва здраво в ума на болния, ето защо лечителят повтаря и повтаря ключовата дума на внушението, само че не монотонно, а раздвижено — в нов ред и с нова интонация. Всяко ново съчетание и изречение да съдър¬жа главното внушение. Втълпяването е като атакуване на крепост. Тя трябва да бъде нападната от всички страни. При всяко повторение, макар с различни думи, ключовата дума трябва да звучи с мощна вибрация.

 

Обстановката трябва да осигурява тишина и спокойствие. Постарайте се да изключите външните шумове, спуснете завесите на прозорците, за да не влиза ярка светлина. Изобщо в стаята да е създадена възможност на болния да се отпусне, съсредоточи и абстрахира от външния свят. Това изискване има голямо психично значение, повечето хора трудно се релаксират при шум, движения и други отвличащи вниманието неща.

 

Преди да пристъпи към терапията, лечителят трябва да е оформил в себе си ясна програма на внушенията: вид, последователност, образност, идеи. Запознавате предварително пациента с основното от плана. В неговия ум трябва точно да се изгради образът на желаното състояние — на вече постигнато здраве. Мисълта се материализира в действия и щом като умът на болния отблизо следва образа в течение на лечението, той сам несъзнателно ще подтиква тялото да го осъществи.

 

Нека повторим, че лекуват не думите, а мисълта, облечена в тях. Няма никаква магия в словата на лечителя. И степента на успеха се обуславя от размера, в който болният е възприел внушената му мисъл. Затова енергията и силата на съсредоточаването в мисълта на лечителя, предавана от него с думи или по друг начин, например телепатично, трябва да са достатъчно мощни.

 

Отново напомняме, употребявайте само утвърждаващи, позитивни думи и мисли. Отвеждайте ума на болния от състоянието, в което е, към желаното, към здравето. Така ще изградите идеал в ума му, към който той ще се стреми и съзнателно, и несъзнателно. Много е важно да не правите отрицателни внушения, защото, повтаряйки думите и образа на това, което искате да премахнете, вие в действителност го утвърждавате, насочвате ума по обратния на здравето път.

 

Лечението чрез внушение е общо и локално. Ще приведем пример по-подробно за общото. Не се старайте да научите думите на внушенията наизуст, напротив, разнообразявайте, прилагайте свои изрази — важен е смисълът на казаното. Като го кажете със свои думи и вариации, ще се убедите, че вече сте навлезли в същността на лечението, че напълно сте го усвоили.

 

„Вие  сте спокоен, чувствате се удобно, тялото ви си почива. Всички мускули са отпуснати, нервите — спокойни и си почиват. Вие сте спокоен. Тялото ви от главата до петите е отпуснато, спокойно и си почива. Спокоен сте. Умът ви също е спокоен. Позволете на моите лечебни внушения да проникнат дълбоко, дълбоко в подсъзнанието ви, за да създадат здраве и сила за вас. Като семе, посято в плодородна почва, те ще покълнат, израснат и дадат обилен плод от здраве и сила за вас.

 

Ще започна, като укрепя стомаха и храносмилателната вн система, защото те ви дават храната, която ще ви обнови и даде нова сила. Ще накарам стомаха ви да смели подходящо количество храна, да я асимилира и превърне в здрави елементи, които ще бъдат разнесени до всички части на тялото ви, за да изградят и укрепят клетките, органите и всичко останало. Вие се нуждаете от качествена храна и аз ще накарам храносмилателните ви органи да я приготвят и да ви я дадат.

 

Стомахът ви е силен, силен, силен и способен, готов е да върши добра работа за вас, да смила храната, необходима за вашето правилно хранене. Той започва още днес, още сега да проявява своята сила така, че да смила храната правилно и правилно да ви храни. Вие трябва да получавате здрава храна, за да сте здрав, затова започваме със стомаха. Вашият стомах е силен и готов да започне работата си. Вие ще почувствате прилив на сила в стомаха, още сега я чувствате. С всеки следващ ден стомахът ви ще укрепва и ще върши работата си по-добре.

 

Стомахът и храносмилателните ви органи започват да вършат работата си правилно и да изпращат здра¬ва храна на всички части на тялото. Точно сега се нуждаете от това, това ви е необходимо. Аз мога да изпратя импулси на тези уморени органи, ще им дам нова сила и здраве и вие веднага ще го почувствате, ще почувствате подобрението. Сега запомнете: хранене, хранене, хранене . . . Именно това се стремим да постигнем с вас и ще го осъществим точно сега, още в само¬то начало. Вие ще ми съдействате, като се постараете да поддържате светли и щастливи, радостни мисли през цялото време, през цялото време... Светлите радостни мисли ще прогонят болестното състояние, ще прогонят болестта. Радостните, хубави мисли ще доведат до решително подобрение в умственото и физическото ви състояние. Светли, радостни, щастливи мисли — запомнете добре тия думи и често си ги повтаряйте.

 

Сега ще изравним кръвообращението ви. След храненето то е най-важното. Вие още сега ще започнете да се радвате на правилно, редовно кръвообращение в цялото тяло. Кръвта ще се движи свободно и леко от главата до петите. Тя ще се връща към сърцето ви като донася отпадъците и вредните вещества от мускулите и органите, и те ще бъдат редовно окислявани от дробовете, изхвърляни от тялото и заменяни с нови качествени вещества в кръвта. Сега дишайте дълбоко няколко пъти и изгорете отпадъчните и болестните вещества, които кръвта връща, за да бъдат обезвредени и изхвърлени от тялото. Пречистването ще става редовно. Практикувайте дълбоко дишане при всеки удобен момент и мислете, че вдишвате здраве и сила, а издишвате старите болестни състояния. Това ви е много потребно — правилно кръвообращение, във всички части на тялото, подкрепено от правилно дълбоко дишане.

 

Всеки ден се освобождавайте от отпадъчните вещества, като пиете редовно необходимото количество вода. Дръжте до себе си винаги прясна вода и пийте по глътка-две и си казвайте: „Пия тази вода, за да пречистя тялото си и да възстановя нормалното си здраве." Много е важно, не забравяйте водата. И растението се нуждае от вода, за да расте здраво и силно.

 

Редовното пиене на нужното количество вода ще накара червата ви да се пречистват нормално и редовно всеки ден, да отстраняват всекидневно отровите. Червата ви още от утре сутрин започват да се движат естествено и леко. Вие си създавате навик редовно да изпразвате всеки ден червата от отпадъците. Съдействайте им, като поддържате мисълта си върху факта, че червата ви се движат естествено и редовно се прочистват.

 

Поставихме началото на тази полезна работа, вие ще я продължите. Всеки ден тялото ви ще получава качествена храна благодарение на по-доброто ви храносмилане. С всеки ден всяка част на тялото ви укрепва, здравето непрекъснато се подобрява. Кръвообращението ви е по-добро, нормализира се и укрепва общото ви състояние. Дишате свободно и пълно и така увеличавате силите си и пречиствате кръвта си. Отпадъците се отстраняват, като поглъщате достатъчно течности. Червата ви работят нормално, кръвта редовно се пречиства. Вие сте бодър, здрав, радостен, силен сте, силен, силен, цялото ви тяло е по-силно — от главата до петите. Всеки орган, всяка клетка работят правилно, целият организъм функционира правилно. Здрав сте, силен, жизнерадостен сте."

 

След общото лечение се правят специфични, локални внушения според необходимостта. Ако има болки, внушавате, че те изчезват, прогонвате ги и нормалното самочувствие е възвърнато.

 

Независимо от заболяването горното лечение води и до общо укрепване, подобряване на състоянието на болния. То възстановява и утвърждава нормалните условия на функциониране на храносмилателната, кръвоснабдителната и отделителната система на организма, останалото идва като естествена последица.

 

Не пропускайте да внушите на болния потребността от умерено и достатъчно количество движение — спорт, гимнастика, туризъм, плуване — с една дума, такива, каквито са достъпни за него. С тази добавена накрая истина от кодекса на здравето болният узнава законите, на които се подчинява то. Внушенията ви ще се окажат от огромна полза за човека. Опитайте се да му помогнете по този начин да се освободи от вредните навици. Затвърдете тези идеи в собствения си ум така, че мислите ви и внушенията ви да се затвърдят и у него и да осигурят здравето и силите му в бъдеще.

 

Стана ясно, че погрешното хранене и запекът са главните препятствия към възстановяване на здравето и трябва още в началото да бъдат преодолени независимо от болестта. Колкото и да изглежда странно, и при женските гинекологични болести този начин дава много добри резултати. След общото лечение направете внушение например за редовна, правилна менструация, която, съчетана със стандартната вече дейност на червата, води до възстановяване на нормалния ритъм във физиологичния процес. Кажете на болната да изчака с доверие времето на редовния мензис и в ума си да определи предварително датата за него. От практиката се знае, че цикличността се възстановява за около месец.

 

Не е нужно да влизаме в подробности за лечението на други заболявания, принципът е един и същ. Ние ви даваме ключа, а вие го нагаждайте към конкретния случай.

 

САМОВНУШЕНИЕ (СЕБЕЛЕЧЕНИЕ  ЧРЕЗ  ВНУШЕНИЕ)

 

Ако позволяваме на ума си да подхранва мрачни, потискащи мисли и отчаяние, тялото неизбежно се отзовава — то заболява. Можем да анализираме себе си и да видим колко негативни самовнушения си правим. Прочели сме или сме чули, че нещо е вредно и че трябва еди-как си да се прави. Веднага отчитаме вътрешно: значи аз греша! И се започва ... Не е ли по-добре същите сили и механизми да се впрегнат на работа за насочване на ума към бодрост, сила, смелост, здраве?

 

Страхът е една от главните причини за заболяванията. Той действа като отрова на тялото, последиците от която се проявяват по разни начини. Съумеем ли да го премахнем, отстраняваме причината за разстройствата и признаците им постепенно изчезват.

 

Ако здравето ви е нарушено, значи сте пренебрегнали природните закони. Щом се убедите в това, трябва да проучите законите на здравето и без да е необходимо да сте лечител, можете да направите твърде много за себе си — да станете здрав, силен, бодър. Пак ще кажем, в девет от десет случая болестта се дължи на неправилно храносмилане и отделяне на отпадъците от организма. Вероятно ще възразите, но по-добре е сами да определите истината.

 

Страдате от лошо храносмилане и имате нездрав апетит, имате запек. Ако сте жена — менструацията ви е неправилна и нередовна. Краката и ръцете ви са студени и вяли: признак на лошо кръвообращение. Слухът и зрението ви са засегнати, имате шум в ушите, неясно виждате без очила. Може да имате лош дъх в устата и вероятно сте склонни към грипове, възпаления, простуди. Станали сте по-раздразнителни, нервни сте, . всичко ви дразни. Не спите добре, след съня ставате отпаднали и уморени. Кожата ви е повяхнала и бледа, устните се пукат, ноктите се чупят и т. н., и т.-н.

 

Е, как е? Не е ли подобно състоянието ви? Без да сме ви виждали, без да ви познаваме, правилно описваме самочувствието ви.

 

Как може човек сам  да се лекува чрез внушение? Ние можем да отправим към себе си същите внушения, които бихме използвали върху болен, ако сме лечители, по начина, описан по-горе.

 

Нашето „аз" може да осъществява внушения на онази част от ума, която контролира телесните механизми, управлява цялото тяло. Само трябва да ги правим авторитетно и смело. Те да бъдат положителни, утвърждаващи самовнушения. За нас най-сигурният път е този на самовнушението. Ако не ви достигат познания, потърсете подходяща литература. След като ги усвоите, започнете да практикувате системно и правилното мислене. То се състои в изграждане и поддържане на поведение на ума, насочено към здраве, сила и радост. То се превръща в източник на доверие и бодрост.

 

Когато решите да се лекувате чрез самовнушение, изучете начините, посочени в „Лечение чрез внушение", усвоите ги и ги прилагайте така, както върху някой друг. Проведете лечението уверено и системно, с твърда вяра в него и ще се убедите в ефикасността му. Още повече, че в много случаи то много бързо завършва успешно.

 

Научете се да виждате себе си в „окото на собствения си ум" такъв, какъвто искате да сте. После започнете да си мислите, че вече сте това, което искате, като да сте вече този нов, здрав и силен човек. Говорете на себе си и наредете на инстинктивния си ум това, което желаете от него да върши за вас. Настоявайте да изгради нови здрави клетки и тъкани на тялото, да изхвърли стария износен материал. Той се подчинява и заработва като разумен добър помощник.

 

В това няма нищо странно, вашето „аз" нарежда на инстинктивния ви ум да изпълнява правилно и добре задълженията си. И като живеете правилно и природосъобразно, вие давате на този ум материал, с който той да работи, създавате условията за желаните резултати.

 

Говорейки на инстинктивния ум като на жив човек, кажете му точно и ясно какво се иска от него, без колебание, настойчиво, енергично. Например така:

 

„Слушай, инстинктивен ум, искам да се захванеш на работа и да поставиш всичко в ред. Дотегнаха ми тези безкрайни болки и болести, решил съм да се освободя завинаги от тях. Поглъщам здрава, чиста храна и стомахът ми е достатъчно силен, за да я смели. Настоявам да се погрижиш за нормалното ми храносмилане. Пия достатъчно вода, за да има за нуждите на тялото ми, и искам ти да се погрижиш за редовното пречистване на кръвта и течностите. Да нормализираш кръвообращението ми. Дишам правилно и настоявам да се погрижиш за редовното окисляване на отпадъците и за тяхното отстраняване от тялото ми. Веднага се залавяй енергично за работа!"

 

Казвайте си: „Аз съм здрав и силен, здравето ми укрепва всеки ден" с вяра, енергия, системно и радостно ...

...

Източник: spiralata.net

Бележка на Соня: Не съм съгласна с това, което се казва в текста за хипнозата. Тя, както и всички други методи на лечение, си има своето място и своята полезност. Личното ми мнение е, че всяко едно общуване между хората, оставя „невидими връзки“ между тях – това не значи, че трябва да психясваме и да се страхуваме дори от сянката си. Дали ще се подложим на хипноза, дали ще гледаме някой филм, който ни привлича – всичко това го диктува нашият Висш Аз, и единствено ние самите решаваме кое и как да ни въздейства. Ние сме тези, които определяме кое да приемем, кое да отхвърлим и с кое да се солидаризираме. Човекът далеч не е толкова безпомощен и неосъзнат, колкото често се опитват да го представят – отново човеци. Разбира се, право на автора е да изказва своето мнение – което е направил и Йоги Рамачарака – още повече, че тази книга той е издал преди около един век, а оттогава, независимо че нещата в „енергийната област“ са едни и същи – все пак има съществена промяна в „Общия Човешки Дух“.

...

 

Публикува: Соня Петрова - Аеиа


публикувано на: 19 февруари 2015 г....