ЙОГА: СЪСТОЯНИЕТО НА СВРЪХСЪЗНАНИЕ (ТУРИЙЯ)
От Свами Нарайанананда:


Обикновеният човек се намира ежедневно в три състояния – на бодърстване, на сън и на сънуване (съновидение).

Съществуват също така и други състояния на съзнанието, неизвестни  на обикновения човек, например „йога-нидра“ (състояние на сън-бодърстване) и турийя. Състоянието йога-нидра е достъпно за напредналия в достатъчна степен духовен търсач. Но радостта турийя е достъпна единствено за постигналия Нирвикалпа Самадхи. Това състояние е рядка привилегия на дживан-мукта (приживе освободеният).

 

След достигане на Нирвикалпа Самадхи, дживан-мукта  остава в състояние на свръхсъзнание (турийя) двадесет и четири часа в денонощието. Той наблюдава без прекъсване Абсолюта, и по-голямата част от неговия ум пребивава постоянно в славата на Атман. Пребиваващият в състоянието турийя не се връща  в нито едно от трите обичайни състояния. Той се намира над тях. По време на почивка той навлиза в състояние йога-нидра. Той също така излиза извън пределите на трите гуни (саттва, раджас и тамас), и те повече не го ограничават. В него действа истинска и висша интуиция. Обичайните ум, воля и интелект се съединяват с Космическите ум, воля и интелект, които поддържат тялото и го управляват посредством очистеното его, като не са зависими от него. Той живее и действа в могъществото и славата на Брахман. За него няма нищо невъзможно. Всяка негова дума става реалност. Всяко негово желание се сбъдва моментално. Изцелението на немощните и други чудеса за него са нещо обикновено, стига да го поиска.

 

Така Иисус е могъл да превръща водата във вино само с един поглед и да нахрани хиляди души с една риба и един хляб. Защото между Космическата воля и волята на дживан-мукта няма никакво различие, самата Природа се подчинява на неговата команда и изпълнява желанията му почти мигновено. Това са реални факти, недостъпни за разбиране от обикновения човек. Не само Иисус е творил такива чудеса; подобни свидетелства има и в животоописанията на мнозина йогини, некой от които са живи и в този ден. Истинските дживан-мукти могат да извършат всичко, което пожелаят. Тяхното могъщество няма граници. Достигайки състоянието турийя, човекът преодолява ограниченията на обичайните ум и воля. Той е способен да обхване с мисълта си миналото, настоящето и бъдещето, и за това не са му необходими обичайните знания. Само да пожелае, той е способен за знае всичко за всичко. Самата Природа му разкрива всички Свои тайни и изпълнява желанията му.

 

 

Как действа състоянието турийя вътре в човека? Как човекът излиза от рамките на трите гуни и от ограниченията на обичайния ум? Тайната се заключава в кундалини шакти. В нея са скрити всичките човешки и Божествени сили. Дотогава, докато Шакти остава в най-ниския център, възможностите на ума са ограничени. В такъв ум преобладава тамас-гуна. Тамасичният ум, по своята същност, е привързан към чувствата (сетивата) и техните обекти. У такъв човек и у такъв ум винаги присъства жажда и привързаност към яденето, съня и секса. В преобладаващото мнозинство същества Шакти остава в най-ниския център (муладхара чакра) и действа от него. Поради това мнозинството мъже и жени са така безпомощно и безнадеждно привързани към земните и вулгарни чувствени удоволствия, независимо от безбройните несгоди и страдания, свързани с тях.

 

Когато кундалини шакти се разпали, опитвайки се да пробие нагоре, и когато започне да се премества между четирите долни центрове (муладхара, свадхистхана, манипура и анахата чакри), в действията на човека започва да преобладава раджа-гуната. Раджастичният човек е винаги активен и безпокоящ се. Той е длъжен винаги да прави нещо. Той има представа за висшите ценности и цели на живота; той разбира необходимостта от дхарма; но при всичко това, той не притежава необходимата чистота и еднопосочност на ума, той се обърква и изгубва в мрежите на ежедневието. Когато кундалини шакти се пробужда по-пълно и достига вишудха чакра (в областта на гърлото), в ума започва да преобладава саттва-гуна. Сатвичният човек осъзнава вредите от преходните чувствени удоволствия и техните обекти. Отношението му към целия свят се променя, а единствената му цел и стремеж става свободата.

 

Привързаността към яденето, съня и секса изчезва, пред тях той предпочита уединението и размишлението за Бог; в него, също така, се събужда разбирането на дхармата (праведността). Той започва да придобива пълен контрол над яденето, пиенето, съня и всички чувства и се утвърждава в съвъшена брахмачария. И когато накрая кундалини шакти се надигне и достигне сахасрара, настъпва Нирвикалпа Самадхи; такъв човек излиза извън пределите на трите гуни и се нарича три-гунаатитха (лишен от трите гуни). Докато кундалини шакти пребивава в сахасрара, човекът остава в Нирвикалпа Самадхи; при това, от гледна точка на обикновения свят, той е мъртъв. За да започнат отново да действат тялото и сетивата му, и за да се възстанови относителното съзнание, кундалини шакти трябва да се спусне или до аджна чакра (в областта на мозъка), или до вишудха чакра (в областта на гърлото). По-надолу от вишудха чакра тя вече не може да се спусне. Когато човек достигне Нирвикалпа Самадхи и когато след това кундалини шакти се спусне в областта на аджна или вишудха чакра – в него се проявяват истински и висш тип интуиция, той сдобива състояние турийя и започва да се нарича дживан-мукта.

 

По своята природа кундалини шакти е читта (умствено вещество). Всичките минали, настоящи и бъдещи преживявания на човека се намират в читта, в своята причинна форма. Кундалини шакти, посредством своите безкрайни сили запазва впечатленията за различните желания, мисли, действия, събития и произшествия, не само от този живот, но и от безбройните минали въплъщения; всичките те се съхраняват в своята причинна форма. Трите части на ума – съзнателната, подсъзнателната и безсъзнателната – са заключени в читта и в обикновения човек те се намират в муладхара чакра. Обикновеният човек пази в съзнанието и подсъзнанието само една нищожна част от своя опит, като по-голямата част от натрупаното от него знание остава недостъпна в безсъзнателните планове на ума. Но когато, след достигане на Нирвикалпа Самадхи, благодарение на повдигането до сахасрара, кундалини шакти се спусне в областта на аджна или вишудха чакра, тогава, почти мигновено се проявява огромният пласт знания, преди това скрит и незнаен, и човекът добива безкрайна мъдрост, ставайки всезнаещ. Така при дживан-мукта се проявява истинската и висша интуиция.

 

превод: Соня Петрова – Аеиа...