ЕДИН ОТ НАС СПОДЕЛЯ на Кристина Митева


Един изключително интересен и нестандартен сайт, в който различни хора споделят своите виждания, преживявания, мисли, убеждения и опитности. 


Аз също имах честта да участвам - ето ме:


ЕДИН ОТ НАС СПОДЕЛЯ - споделено от Соня Петрова - Аеиа (клик)

...Кратка извадка:В какво вярваш?

В Любовта и в Бога. Те са едно и също „нещо”.
 Вярваш ли в хората?

Да, и хората са Бог.
 А в себе си?

Вярвам и в себе си – понякога прекалено – но нямам друго „себе” и просто се налага. 
 За какво мечтаеш? На какво се надяваш?

Мечтая хората да бъдат по-щастливи като цяло. Всички усещаме, че е грях да не си щастлив, но повечето от нас – късно. Надявам се на нещо подобно на предното – хората в мнозинството си да усетим и преживеем реално ценността на Живота – Тук и Сега.

...
...

Йога ОНЛАЙН (клик)


...
...