СВЕТЛИНА! ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА!

Йохан Волфганг фон Гьоте (1749 - 1832), гениалният германски поет, драматург,

придворен и учен, е приет като една от ключовети фигури в Западната култура. Неговият шедьовър "Фауст" е имал и продължава да има влияние в много области на човешкото познание, подчертано в психологията и драмата.

 

Последните думи на Гьоте са се превърнали в повсеместно известна крилата фраза:

 

ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА!

 

Предисторията на Гьотевите последни думи

 

През целия си живот Гьоте изпитвал дълбоко възхищение пред физичните и метафоричните ефекти на светлината върху човешките същества. Макар че в наше време той е известен най-вече със своите литературни произведения, самият той считал, че неговата най-важна работа е научният му трактат  "Теорията на цветовете", която била публикувана през 1810 година.

 

Макар и утвърден невярващ по отношение на всичко останало в своя живот, една година преди смъртта си Гьоте участва в еклектичната секта на Хипсистарианците, като по това време пише следното писмо на приятел:

 

"Не можах да намеря изповедание на вярата, с което бих могъл да се свържа без резерви. Сега обаче, на стари години, научих за една секта, Хипсистарианците, които, притиснати между езичници, юдаисти и християни, декларират, че ще съхраняват, ще се възхищават и ще почитат най-доброто, най-съвършеното, което може да стигне до тяхното знание, и в този смисъл трябва да имат тясна  връзка с Висшия Бог, и те го почитат. Една радостна светлина заструи изведнъж към мен от тъмните векове, защото имах чувството, че всичко, към което съм се стремял през целия си живот, е било да се определя като хипсистарианец. Това, все пак, не е малка задача, защото, как би могъл човек, ограничен в своята индивидуалност, да успее да узнае кое е най-доброто?"

 

Вечерта преди смъртта си Гьоте прекарва в разговор със своята снаха, с която обсъждали светлинните и оптичните явления.

 

Всичко това може да ни накара да вярваме, че неговият знаменит предсмъртен вик  "Повече светлина! Mehr Licht!" е бил нещо като предсмъртен призив за повишаване на просветлението. Но се твърди, че реалността била много по-прозаична. Той всъщност бил казал точно следните думи (на немски, разбира се):

 

"Отворете капаците на прозорците на спалнята, за да може да влезе повече светлина!"...

 

Бележка под линия: Хипсистарианците, т.е. почитащите Хипсистос (от гръцки: Ὕψιστος - Най-Висшия Бог), са групи хора, сведения за които се появяват в исторически документи за първи път някъде около 200 г. пр. Хр. и последно са споменавани в документи, датиращи около 400 г. сл. Хр. Такива групи имало основно в Мала Азия (Кападокия, Витиния и Понт) и по южните брегове на Русия - днес известни като крайбрежието на Черно море.

 

...

 

превод: Соня Петрова - Аеиа

 

публикувано на: 08 ноември 2016 г.
ЦИТАТИ:ГЬОТЕ: НИКОЙ НЕ Е ПО-БЕЗНАДЕЖДНО ПОРОБЕН ОТ ТЕЗИ, КОИТО ЗАБЛУДЕНО ВЯРВАТ, ЧЕ СА СВОБОДНИ....