СУЕВЕРИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК Е ДЕВИЗЪТ "ВОЛЯТА РЕШАВА ВСИЧКО"

Карл Густав Юнг - цитати
***

Суеверието на съвременния човек е девизът: „Волята решава всичко“.

 

***

 

Ние сме в много по-добра позиция да наблюдаваме инстинктите при животните или при приматите, отколкото у нас самите. Това се дължи на факта, че сме израсли, привикнали да изучаваме собствените си действия и да търсим рационални обяснения за тях.

 

***

 

Следвайте онова желание и онзи път, за които опитът потвърждава, че са ваши.

 

***

 

Ако човек не може да разбере другия, то той има склонност да го разглежда  като глупак.

 

***

 

В моя случай Поклонническият Път се състоеше в моето слизане по хиляди стъпала, докато успях да достигна с ръката си малката бучка пръст, която съм аз.

 

***

 

Колективното несъзнавано се състои от сумата от инстинкти и техните съответствия, архетиповете. Както всеки притежава инстинкти, така също всеки има и запас от архетипни образи.

 

***

 

Дори и един щастлив живот не може да съществува, без определено количество тъмнина, и думата "щастлив" губи своя смисъл, ако не е била балансирана от тъгата. Далеч по-добре е да приемаме нещата такива, каквито идват, с търпение и хладнокръвие.

 

***

 

Наистина, понякога има  такова разминаване между гения и неговите човешки качества, че човек трябва да се запита, дали малко по-малко талант не би бил по-добре.

 

***

 

Обувката, по мярка на един, убива на друг; няма рецепта за живот, подходяща за всички случаи.

 

***

 

Разбирането не лекува злото, но то определено е помощ, тъй като човек може да се справи с една разбираема тъмнина.

 

***

 

Най-големите и най-важните проблеми в живота са фундаментално нерешими. Те никога не могат да бъдат разрешени, могат само да бъдат преодолени.

 

***

 

Всички произведения на човека имат своя произход от творческата фантазия. Какво право имаме тогава да обезценяваме въображението?

 

***

 

Думата "вяра" е трудно нещо за мен. Аз не вярвам. Аз трябва да имам причина за дадена хипотеза. Когато аз знам нещо, тогава го знам -  нямам нужда да го вярвам.

 

***

 

Всеки, който се движи около и между хаотичните течения на живота, има проблеми.

 

***

 

Да се свиваш от страх от смъртта е нещо нездраво и ненормално, и то ограбва втората половина на човешкия живот от неговата цел.

 

***

 

Без болка, съзнание не може да се роди.

 

***

 

Покажете ми един нормален човек и аз ще ви го излекувам.

 

***

 

Задача на човека е да стане съзнателен за съдържанията, които излизат наяве от несъзнаваното.

 

***

 

Едно човешко същество със сигурност не израства до седемдесет или осемдесет години, ако това дълголетие няма някакво значение за вида. Следобедът на човешкия живот трябва също да има своята значимост и не може да бъде просто един жалък придатък на сутринта на живота.

 

***

 

Човек, който отрича съществуването на несъзнаваното, всъщност приема, че сегашното ни знание за психиката е пълно. И очевидно това вярване е толкова погрешно, колкото и приемането, че знаем всичко за света на природата. Нашата психика е част от природата и нейните загадкиса безкрайни. Така че, ние не можем да дефинираме нито психиката, нито природата. Можем само да изразяваме своята представа за тях и да описваме възможно най-добре как те функционират.

 

***

 

Дългът, който дължим на играта на въображението, е неизчислим.

 

***

 

Както казва Гьотевият Фауст: „В началото бе делото“ ("Im Anfang war die Tat"). „Делата“ никога не биват откривани, те се извършват; а мислите са сравнително късно откритие на човека. В началото за извършване на „дела“ са го подтиквали неосъзнавани фактори. Изминало много време, преди той да започне да се замисля над причините, подбуждащи го към действие. Накрая, трябвало още повече време, за да стигне до абсурдната идея, че той сякаш действа сам, т.е. неговият разум не е възприел никакви други мотивиращи сили, освен неговите собствени.

Ние бихме се посмели на идеята за изобретило самото себе си растение или животно. Но все още има много хора, мислещи напълно сериозно, че психиката или разумът са се създали сами себе си, че са създатели на собственото си съществуване. Всъщност разумът е намерил сегашното състояние на съзнанието по пътя на развитието, така, както от жълъда се получава дъб, а от гущерите – бозайници. Той се е развивал много дълго и този процес сега не е спрял. Това значи, че нас ни движат както вътрешни, така и външни стимули.


Тези вътрешни стимули израстват от дълбини, нямащи отношение към съзнанието и неконтролирани от него. В древните митове тези сили са наричани mana (мана), или духове, демони, дори богове. Те са активни и днес, както са били и в древни времена. Ако те съвпадат с нашите желания, то казваме, че имаме доро предчувствие или импулс и се радваме на своята проницателност. Ако те са настроени против нас, то тогава твърдим, че не ни върви, или че някой се е опълчил срещу нас, или че животът ни е навлязъл в черна зона. Единственото, което отказваме да признаем, това е нашата зависимост от „силите“, намиращи се извън предела на нашия контрол.


Заедно с това, не бива да отричаме, че в последно време цивилизованият човек е придобил определена сила на волята, с която той може да се разпорежда, където си иска. Той се е научил да работи ефективно, без да прибягва до песнопения или барабанен ритъм, които в предишни времена са го въвеждали по хипнотичен път в състояние за готовност за работа. Той дори може да мине без ежедневната молитва за Божия помощ. Той може да изпълни това, което си е набелязал, както и да претвори с лекота думите в дела – за разлика от първобитния дивак, на когото всяка крачка е била затормозена от страхове, предразсъдъци, суеверия и други невидими препятствия.  Суеверието на съвременния човек е девизът: „Волята решава всичко“.


Все пак, на съвременния човек му се налага да заплаща за своите убеждения скъпо – с цената на забележителна липса на интроспекция. Той не вижда, че при цялата си рационалност и при всичките си умения бива ръководен от неконтролируеми „сили“. Неговите богове и демони съвсем не са изчезнали, те само са получили нови имена. Напрежение, смътни предчувствия, психологически усложнения, ненаситно привличане към хапчета, алкохол, тютюн, храна, и преди всичко – множество неврози; тези „сили“ не му дават покой.

 


***

 

Считаме за щастливи онези хора, които са научили от опита на живота си да понасят своите недъзи, без да бъдат повалени от тях.

 

***

 

Вероятно бихме се приближили най-близо до истината, ако мислим за  съзнателното и за личната психе като за почиващи върху широката основа на наследената и универсална психическа нагласа, която е подчертано несъзнателна, и тази наша лична психе се отнася към колективната психе, както индивидът се отнася към обществото.

 

***

 

При детето съзнанието се издига от дълбините на несъзнателния психически живот, на първо място като отделни острови, които постепенно се обединяват, за да формират "континент", една непрекъсната земна маса от съзнание. Напредващото умствено развитие, всъщност е разширяване на съзнанието.

 

***

 

Познаването на собствената ни тъмнина е най-добрият метод за справяне с тъмнината на другите хора.

 

***

 

Това, което наричаме „цивилизован дух“, постоянно се е отделяло от основните инстинкти. Но тези инстинкти не са изчезнали. Те само за загубили контакта с нашето съзнание и са принудени да се доказват непряко. Това може да стане чрез физически симптоми при някоя невроза или чрез различни инциденти, като безпричинни настроения, пристъпи на забравяне или грешки на езика. Човек иска да вярва, че е господар на душата си. Но докато не е способен да контролира настроенията и емоциите си или да осъзнава безбройните тайни начини, по които несъзнаваните фактори се намесват в неговите планове и решения, със сигурност не е господар на себе си. Тези несъзнавани фактори дължат съществуването си на автономността на архетиповете. Модерният човек се предпазва от това да види собственото си двойствено състояние, чрез система от отделни части. Някои части от външния живот и от поведението му са в отделни чекмеджета и никога не се срещат.

 

***

 

Срещата между две личности е като контакт между две химични сустанции: ако има реакция, и двете се трансформират.

 

***

 

Човек гледа назад с уважение към блестящите учители, но с благодарност към тези, които са докоснали нашите човешки чувства. Учебният материал е много необходима суровина, но топлината е жизненоважният елемент за израстването на растението и на душата на детето.

 

***

 

Вашето виждане ще стане ясно, само когато можете да погледнете в собственото си сърце. Който гледа навън, спи; който гледа навътре, се събужда.

 

***

 

Всичко, което ни дразни в другите, може да ни доведе до разбиране на самите себе си.

 

***

 

Не можем да променим нищо, докато не го приемем. Осъждането не освобождава, то потиска.

 

***

 

Това е факт, който не може да бъде отречен: порочността на другите става наша собствена порочност, защото тя разпалва нещо зло в нашите собствени сърца.

 

***

 

Човек, който не е преминал през ада на своите страсти, никога не може да ги преодолее.

 

***

 

Нашата гордост винаги ни лъже. Но дълбоко под повърхността на съвестта един тих, тъничък глас ни казва, че има нещо фалшиво.

 

***

 

Познанието лежи не само върху истината, но и върху грешката.

 

***

 

Големите таланти са най-прекрасните и често най-опасните плодове от дървото на човечеството. Те висят на най-тънките клонки, които лесно се чупят.

 

***

 

Във всеки хаос има космос (ред), във всяка бъркотия има скрит ред.

 

***

 

Човекът не е машина, която може да се моделира за напълно различни цели, изисквани според случая, с надеждата, че той ще продължи да функционира така редовно, както и преди, но по съвсем различен начин. Той носи цялата своя история със себе си; в самата му структура е вписана историята на човечеството.

 

***

 

Сънищата са ръководните думи на душата. Защо отсега нататък да не обичам моите сънища и да не превръщам техните изчистени от утайката образи в обекти на ежедневното си внимание?

 

***

 

Където управлява любовта, няма воля за власт; където преобладава властта, любовта липсва. Едното е сянка на другото.

 

***

 

Съпротива срещу организирана маса може да бъде извършена единствено от човека, който е така добре организиран в своята индивидуалност, както е самата маса.

 

***

 

Доколкото можем да различим, единствената цел на човешкото съществуване е да запали светлина в тъмнината на чистото битие.

 

***

 

В днешно време всеки знае, че хората "имат комплекси". Това, което не е добре познато, макар и да е по-важно теоретично, е че комплексите могат да ни имат нас.

 

***

 

Виното на младостта не винаги се избистря с напредването на годините; понякога то остарява мътно.

 

***

 

За един млад човек почти винаги е грях, или поне опасност, да бъде твърде зает със самия себе си; но за един възрастен човек е задължение и необходимост да посвещава сериозно внимание на себе си.

 

***

 

Децата се учат от това, което възрастният е, а не от това, което той говори.

 

***

 

Махалото на ума се люлее между смислено и безсмислено, а не между правилно и грешно.

 

***

 

Без тази игра с фантазията, досега не е родена нито едно творческа работа. Дългът, който дължим на играта на въображението, е неизчислим.

 

***

 

Създаването на нещо ново не е извършено от интелекта, а от инстинкта за игра, действащ от вътрешна необходимост. Творческият ум играе с обектите, които обича.

 

***

 

Кой е осъзнал напълно, че историята не се съдържа в дебелите книги, а живее в самата ни кръв?

 

***

 

Всяка форма на пристрастяване е лоша, няма начение дали наркотикът е алкохол или морфин, или идеализъм.

 

***

 

Ние не бива да твърдим, че разбираме света единствено с интелекта си. Отсъжданията на интелекта са само част от истината.

 

***

 

Човекът, който обещава  всичко, със сигурност няма да изпълни нищо, и всеки, който обещава твърде много, е в опасност от използване на лоши средства за ицпълнението на обещанията си, и вече е на пътя на своята гибел.

 

***

 

Най-интензивните конфликти, ако те бъдат преодолени, оставят след себе си чувството на сигурност и спокойствие, което не е лесно да бъде нарушено. Това са точно тези интензивни конфликти и тяхното разпалване, които са нужни, за да произведат ценни и дълготрайни резултати.

 

***

 

Всичко зависи от това как гледаме на нещата, а не от това какви са нещата сами по себе си.

 

***

 

Една психоневроза трябва да бъде разбирана в крайна сметка като страдание на душата, чието значение тя още не е открила.

 

***

 

Един "писък" е винаги това - шум, а не музика.

 

***

 

Ако има нещо, което бихме искали да променим в детето, първо трябва да изследваме това нещо и да видим, дали няма нещо, което би било по-добре да променим в самите себе си.

 

***

 

Най-малките неща със смисъл са по-стойностни в живота от най-големите неща без него.

 

***

 

Точно както приемаме Дарвин като пример за нормалния екстравертен тип на мислене, нормалният интровертен мисловен тип може да бъде представен от Кант. Единият говори с факти, а другиятразчита на субективния фактор. Дарвин се разпростира върху широката област на обективната реалност, Кант се ограничава до критика на познанието.

 

***

 

Основана на натурфилософията на Средните векове, алхимията формира мост: от една страна към миналото, към Гностицизма, и от друга - към бъдещето, към модерната психология на несъзнаваното.

 

***

 

Лекувал съм стотици и стотици пациенти. Измежду тези, намиращи се във втората половина на живота си, да кажем, над 35 - нямаше нито един, чийто проблем в крайна сметка да не беше да намери религиозен възглед за живота.

 

***

 

Християнският мисионер може да благовестява евангелието на бедните, голи езичници, но духовните езичници, които населяват Европа, все още не са чули нищо за Християнството.

 

***

 

Грешките, в края на краищата, са основите на истината, и ако човек не знае какво е нещото, това е, най-малкото, увеличаване на знанието, ако той знае какво нещото не е.

 

***

 

Няма такова нещо като чист интроверт или екстраверт. Такъв човек би бил в лудницата.

 

***

 

Често ръцете ще решат загадка, с която интелектът напразно се е борил.

 

***

 

 

Превод и подбор: Соня Петрова - Аеиа

 

Публикувано на: 10 септември 2016 г.


...