БОРИС САХАРОВ: КУНДАЛИНИ -(ХАТХА)- ЙОГА
От Йогирадж Борис Сахаров:

 

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АБСОЛЮТНО ЗДРАВЕ, ФИЗИЧЕСКА КРАСОТА И ДЪЛГОЛЕТИЕ

 

Съпоставяйки отделните видове Йога, с които ние до сега си имахме работа, читателят имаше възможността да се убеди в това, че колкото и да се различават всичките тези методи на практикуването на Йога, всички те имат една обща черта, нещо повече, една основа, на която се базират, а различията  се обуславят от етапа на развитие и според вида на човешките характери – активният (Карма), емоционалният (Бхакти), интелектуалният (Джняна) и техните съчетания (Раджа – Йога).  При това нашето изследване  касае само вътрешната природа на ученика, тези изменения в неговата психика, до които той съзнателно е бил длъжен да достигне, следвайки  този или онзи път на Йога практика.Така че, ако той притежава активен темперамент на характера, той така изцяло е трябвало да превъзпита себе си, за да може, вместо да действа за себе си, с цел да получи резултати или награди, да се научи на  безкористност, непривързаност и добрина. Видът и формата на действията, техните външни проявления са останали същите, изменил се е само вътрешният подход към тях, психическата установка на ученика.

 

В емоционалната област, на мястото на себелюбивата привързаност (Моха) към жената, децата, приятелита, а така също и към враговета, се е появила коренна вътрешна промяна: чувство, изчистено от всякакви елементи на ревност и егоизъм , по пътя на всепроникващата любов към Този, Който пребивава във всички; привързаността се е превърнала любов; но не любовта на  притежаване, а тази  на предаността , не на взаимност, а на жертвеност. Тук също са останали и жената, и децата, и приятелите, и може би и недоброжелателите, но отношението към тях е станало свободно от всякакви привързаности и пристрастия. Останала е и предишната форма на Богопочитане, но тя, без да губи и детайл от ритула,  е станала всеобхватна. 

 

Същото е и по пътя на Джняна: мъдрецът пребивава в този свят, както капката вода върху листа на лотоса. Нищо не го привързва, той може да стане Свободен, дори и живеейки в царски дворец или в рибарска къщурка, между приказни богатства или сред голи скали и снегове в недостъпните планини. Вътрешната Саняса – това е, което е  хилядократно по-висше и драгоценно от каквато и да е външна изява.

 

Що се касае за метода на Раджа – Йога, то и тук цялата  работа започва от дебрите на ума и сетивата, т.е. отново главно е преимуществото на вътрешната природа на ученика.  .

 

Тази вътрешна работа по указаните четири главни направления  довежда до обединяващата ги всички тях основа, която съставлява необходимостта от дълбока медитация и нейното висше завършване – Самадхи, което се явява в едно и също време цел и средство за придвижване напред по този  или онзи път.

 

Сега възниква един напълно естествен въпрос: с какво се характеризира външната, конкретната страна на Йогийската тренировка? Това някаква съвкупност ли е от разностранни упражнения, необединени от някаква определна система, или съществува цяла наука за тези спомагателни средства, които способстват развитието на най-важните от духовните способности – силата на концентрациятата и медитацията и тяхното сливане в Самадхи?

 

Такава наука съществува, името й е Кундалини – Йога. Тя помага да се решат две задачи: първо да се изявят тези закони, явления и форми, които характеризират психо – физическия процес, съпътстващ медитацията и второ – да се даде система от външни тренировки, осъщестяващи този процес. Без това достигането на висшия стадий (Самадхи) би било невъзможно,  а медитациите се явяват безполезно губене на време.

 

Същността на този процес е пробуждането и издигането на Кундалини. Основната съставяща Кундалини –Йога – това е Хатха Йога. Тя се явява също толкова незаменим елемент на Кундалини Йога, каквато е Мантра – Йога в Бхакти- Йога. Както последната е немислима без упоритата ежедневна практика Джапа (повтаряне на свещени думи), точно така е и  Кундалини – Йога -  без ежедневното редовно практикуване на Асани, Мудри, Бандхи, Пранаяма, Чакрабхеда (пронизване на чакрите чрез силата на Кундалини).  И така, пробуждането на Кундалини Шакти се отнася към Хатха – Йога. Практиката  Хатха – Йога, без разрушителни последствия за физическото тяло, хармонично повдига Кундалини постепенно към върха на главата, след като я е превела през шестте по-долни чакри.  

 

Този процес се описва в Кундалини – Йога по следния начин: „ Когато дремещата Кундалини се пробужда , посредством Йогически упражнения, тя си проправя път към върха през отделните Чакри. Тя ги възбужда и стимулира към интензивна дейност. По  време на нейното изкачване, слоевете на умасе разкриват един след друг, в цялост,  всичките Клеша (затруднения) и трите вида Тапас (страдание: Атаямика – произхождащо от ума и тялото; Адхидаявика – от влиянието на звездите и Атибаутика – от другите същества) изчезват; Йогинът изпитва различни видения, сили, блаженство и знание. Когато тя достигне до Сахасрара Чакра в областта на мозъка, Йогинът придобива Сиддхи, максимални знания, Блаженство и Могъщество. Той достига висшето стъпало   в Йогийската стълба. Той става съвършено отделен от тялото и ума. Става свободен във всички отношения и се превръща в съвършения Йогин (Пурна – Йогин)“. 

 

 

 

И докато всички останали Йога практики имат преимуществено въздействие върху психическата природа на ученика, Кундалини Йога,  посредством детайлно разработени тренировки, прави физическото тяло на Йогина съвършено, абсолютно здраво и лишено от недостатъци,  което представлява най-сигурният фундамент за построяване върху него на грандиозното духовно здание на свръхсъзнателността.  Последователят на нейния метод не е податлив нито болести, нито на старост, нито на преждевременна смърт, която той може да отдалечава по желание. С това той съществено се отличава от Дхаяна – Йогините, които пренасят  центъра на тежестта  на  духовните упражнения в медитацията (Дхяна) и, без да се грижат за поддържането на физическото си тяло в идеално здраве, по пътя  на Хатха-Йогическия метод, те могат да изпитват страдания, да бъдат податливи на болести и подобни влияния.

 

Що се отнася до пълнотата на  екстатическото състояние, то и в това отношение , Кундалини – Йога превъзхожда всички останали, защото постиганото при нея общуване на Душата (Дживатама) с Божеството (Параматама) обхваща също и физическата природа на Йогина: неговото тяло, заедно с духа му общуват с Висшето. В Самадхи влиза не само ума, но и физическото тяло на Йогина. Заради това последователите на Кундалини- Йога твърдят, че тя е по-приятна от всяка друга, а Самадхи, достигнато в нея, е най- съвършено.

 

Освен това в Раджа – Йога, както помните, екстазът настъпва, вследствие на непривързаността  към света и на умствената концентрация. Това зависи от силата на медитацията и на Дхяна – Шакти (енергия, сила), която обладава Садхака (ученика). В Бхакти – Йога той също много зависи от изначалната Бхакти-Шакти (енергия на любовта).

 

Известно е, че е Кундалини е основа на всяка Шакти и, бидейки сама по себе си Джняна – Шакти (Шакти на Мъдростта), дарява Мъдрост и Освобождение на  пробуждащия я Йогин, в тези направления, в които той я отправи.

 

„Така като Раджа и Хатха Йога се явяват необходими допълнения една на друга, както органите на едно тяло, нито една от тях не можеда бъде успешно премината, при изключването на другата и никой не може да стане съвършен Йогин, без знанието и практиката и на двете. Раджа – Йога започва там, където Хаха – Йога, в тесния смисъл на думата, свършва. Всяка Йога, било то Лайя, Тарака, Дхяна и т.н., съзнателно или безсъзнателно започва в началото  си с Хатха – Йога и завършва с Раджа – Йога.“(Йоги Шриниваса Айянгар)

 

 

 

 

„Даже Ведантист (изучаващ Джняна – Йога), може да достигне Джняна Ништа (медитация на Джняна) само с пробуждането на Кундалини – Шакти, спяща в Муладхара Чакра. Никакво свърхсъзнателно състояние или Самадхи не е възможно, без пробуждането на тази първична енергия, било то Раджа, Бхакти, или Джняна – Йога.“ (Свами Шивананда Сарасвати)

 

Ние ще видим, че достигането на Самадхи се явява обща цел на всички Йогини, защото както е известно, освобождаването и съвършенството се достигат само по пътя на Самадхи, т.е. по пътя на  екстазно, свърхсъзнателното постигане на Истината. Това се осъществява, чрез пробуждането на Кундалини и провеждането ѝ по Сушумна до Сахасрара.

 

Поради това Кундалини – Йога се оказва неотменима основа на всички останали видове Йоги. Това, което ни се струва, че съставлява специфична особеност на всеки от методите в тяхната отделност, в края на краищата се свежда до пробуждането и  дейтвието на Кундалини, с тези или други способи. Но Кундалини в действителност може да бъде пробудена, не само посредством Пранаяма, Асаните  и Мудрите на Хатха – Йога, но и посредством концентрацията и тренировките на ума на Раджа – Йогините; посредством благочестието и съвършеното самоотдаване на Бхакти – Йогините; посредством аналитичната воля на Джняна-Йогите; с помощта на Мантри при  последователите на Тантра и накрая, по милостта на Учителя (Гуру Крипа), с обикновено докосване, с поглед и даже с усилие на волята (Санкальпа).  

 

Защо съществуват различните видове Йога практики? Защото съществуват различни типове хора, различни степени на развитие, особености на психическата и физическата организация на фините тела на човека, дадени му от природата. За не много избарни хора един от указаните методи се явява напълно достатъчен за пробуждането на Кундалини. За мнозинството, обаче,  се налага да  комбинират няколоко различни метода. Това зависи от ръста или степента на Садхака (стремящия се ) на духовния път. Учителят ще определи истинското положение на стремящия се и ще предпише надлежен метод, който в кратък срок да се окаже успешен за пробуждането на Кундалини. Това е нещо като рецепта, приписваща на пациента надлежно лекарство за излекуването от определна болест. Едно лекарство не е в състояние да излекува различните болни. По същия начин един и същи метод в Садхана е неприемлив за всички. 

 

И така, стигаме до окончателния извод, че съществува  една Йога, която има само различни аспекти, преобладавщи в този или друг метод на Садхана. Така, от гледна точка на отношението към света, тя се разпада на Джняна и Карма Йога. В смисъла на отношение към личния или безличния Аспект на  Божеството,  тя се явява в два вида   - Бхакти и Джняна-Йога. По отношение метода на тренировка, има две възможности – Джняни и Хатха Йога. И накрая, в смисъла на физическата и психическата страна на упражненията, тя дава Хатха или Раджа – Йога.  Но самата тя във всичките тези случаи остава все Кундалини Йога,  в която, в зависимост от общото направление на ученика, се отдава предпочитание ту на тази, ту на друга степен от общия път.

 

•И така, Карма Йога има работа основно със степените Яма и Нияма. 

• Мантра-Йога – със степента Нияма.

• Хатха-Йога – със степените  Асана, Пранаяма.

• Лайя-Йога – със степените  Пратяхара, Дхарана.

• Раджа-Йога – със степените Дхарана, Дхяна, Самадхи.

• Бхакти и Джняна Йога – със степените Дхяна, Самадхи.

...

 

Превод: Мария Милотинова

...

 

...