АНГЕЛИ И БОДХИСАТВИ

От книгата на квантовия физик Амит Госвами: „Физика на душата”:

 

„Преди известно време въведох идеята, че ангелите принадлежат към трансцедентната сфера на архетиповете. Това са безформените ангели.Хората, прераждащи се в Самбхогакая-форма (което е още една метафора за факта, че те престават да се идентифицират с въплътени тела) нямат повече необходимост от пренасяне на способности и несвършени дела от един живот в друг; те са изпълнили своите контекстуални задължения. Така техните безплътни квантови монади стават достъпни за всички нас и могат да ни заемат своите ментални и витални тела, ако сме достатъчно възприемчиви за подобна услуга. Те се превръщат в друг вид ангели, ангели във формата на реализирана квантова монада (Самбхогакая-формата). (Относно съвременните разбирания за ангелите, виж Parisen 1990).


В индуизма съществува концепцията за арупадеви и рупадеви. Арупадевите – деви без форма – са чисто архетипни контексти, част от тематичната колекция. Но рупадевите според мен са нещо различно: те притежават индивидуално витално и ментално (включващо ментални репрезентации на интелекта) тяло. Те са безплътните квантови монади на хората, постигнали освобождение.


В будизма можем да открием сходната идея за архетипни, безплътни бодхисатви, като например Авалокитешвара (на снимката), първообразът на състраданието. От друга страна, когато постигналите освобождение будисти умрат, те стават бодхисатви в безплътната форма на реализирана квантова монада; те избират да напуснат цикъла на преражданията и да се родят в Самбхогакая-форма. Това превъплъщение като безплътна квантова монада, отвъд цикъла раждане-смърт-прераждане, е част от тибетското пето бардо.


Будистите по принцип биват помолвани, когато станат бодхисатви – да останат на прага на сливането с цялото, но да не го прекрачват, докато цялото човечество не се освободи от самсара.


Ето какво гласи тяхната прочута клетва:


„Не ще търся, нито ще приемам лично освобождение; не ще пристъпя в абсолютния покой сам, но винаги и навсякъде ще живея и ще се боря за спасението на всяко живо същество в света.”


Подобна молитва откриваме и в Бхагавата Пурана на индуистите:


„Не желая аз върховно състояние... нито освобождение от преражданията; нека приема скръбта на всички същества, които страдат; нека вляза в тях, за да се освободят от мъката си”


...

 

Публикува: Соня Петрова - Аеиа

Йога ОНЛАЙН - Йога практики по СКАЙП (линк)
Йога ЗА ОТСЛАБВАНЕ - Уроци по СКАЙП (линк)

...