АЛХИМИЯ: ДЕВЕТТЕ СТЪПАЛА КЪМ БОГА
Един откъс от книгата на Константин Кедров „Паралелни светове“:

 

 

В Париж, в катедралата „Нотр Дам дьо Пари” може да се види ликът на Дева Мария със стълба в дясната си ръка. „Радвайте се – стълба от земята до небето” – се казва в православния акатист на Богородица. Тази небесна стълба има девет стъпала. Какво означават те? Известно е, че числото на Божията майка е 15. В астрологията тази цифра символизира пълнолунието. Пълна луна с девет стъпала – това са деветте месеца на износването на плода в утробата.

 

Разбира се, не става дума за обикновен младенец, а за Христос. Алхимиците наричали златото Христос /моя бележка – винаги съм си мислила, че христос не значи помазан, а злато – от старогръцкото хрюзос/. За се получи злато от неблагородни метали, означавало от несъвършената човешка природа да постигнеш в продължение на девет месеца Богочовешката природа на Христос. Символът на Божията майка е пълната луна, среброто. Символът на Христос е златото и слънцето. Кръстът е знак за сливането в човека на слънчевата, божествената и лунната човешка природа.

 

Алхимията, при която от неблагородни земни метали възниква небесното злато е добре известна. Тя е описана в много трактати на алхимици и се състои от девет стадия.

 

Ето описанието й.

 

РАЗПЯТИЕ

 

Съединява се несъединимото: лекото с тежкото, въздушното със земното, влажният метал с огненото, мъжкото с женското. При това – което е долу, трябва да отиде горе, всичко студено да пламне, всичко огнено да се охлади, всичко сухо да се навлажни, всичко влажно да изсъхне. Но при това, всичките четири стихии – Огън, Въздух, Вода и Земя се съчетават в единен четиристранен кръст. Това е разпятието.

 

ПОГРЕБЕНИЕТО ИЛИ ЛАЗАР

 

При съчетанието на четирите стихии се образува някаква тъмна маса, която мирише на гнило. За да не изскочи тя навън, трябва плътно да я повиеш. Нужен е съсъд по-надежден от чернобилския реактор, за да не може смъртта да плъзне на воля и да се разпростре по света.

 

ВЪЗКРЪСВАНЕТО НА ЛАЗАР

 

Постепенно изгасената, угнила, прегоряла маса ще засмети със златни пламъци, като злато от висока проба. Зловонието ще премине в нежен аромат. Достигне ли се този стадий, камъкът от гроба може да бъде отместен. Съсъдът да се открехне и от него ще излезе чист, благоуханен лазурит.

 

КАНА ГАЛИЛЕЙСКА

 

Тази невеста е готова за брак. Време е да я венчаем с младоженеца – живакът на Меркурий. Затова небесният лазур трябва да се счука на ситно до прашна маса и да се съедини върху брачното ложе със сребристата невеста на живака.

 

ЗАЧАТИЕТО

 

Сребристата тежест на живачното семе от Меркурий ще проникне в лоното на невестата и ще бъде заченат младенец. Ще з апочне безкрайна реакция, изливаща студена светлина.

 

ПРЕОБРАЖЕНИЕТО ИЛИ НЕИЗГАРЯЩИЯТ ХРАСТ НА МОЙСЕЙ

 

Заченатият зародиш ще засияе със слава, но не огнена. Ще се образува огнен храст-купел. Горящ, но неизгарящ храст. Хомункулусът засиява в епруветката и светлината му с лекота се процежда през материалната преграда.

 

РОЖДЕСТВОТО

 

Засиял от светлина, извънматочният младенец се превръща в тежко, студено кюлче злато. Ивзаждат го от пота и го поставят в яслата, специална ракла, покрите със сребро и олово. Трябва ли да се обяснява, че полученото радиоактивно кюлче алхимиците са смятали за злато, заради постоянното му светене. Всъщност това е много мощно оръжие, с което може да се постъпи по два начина: или да го рацзтвориш, превръщайки го в кръв Христова – червен живак, или да ги счукаш на прах и да го разнесеш по света в безброй ковчежета със спотаена кралимарковска смърт..

 

Никой не знае къде се пази днес това ужасно оръжие на средновековните алхимици. Осмата и деветата фаза на алхимичната реакция и до днес са тайна за човечеството. Всъщност в тези фази вече не се говори за химия, нито за физика, а за превръщането на неживото в живо. Тайната на хомункулуса. Възникването на живота. И още – голямата тайна на появата на разума на Земята.

 

Мнозина смятат, че човечеството се е появило на бял свят под въздействието на мощно радиоактивно излъчване от урановите рудници. Раждането ни като че ли не е било планирано от Твореца. Сред африканските примати възниква разклонение, вследствие на мутация – човекът. Разумно, но подвластно на смъртта същество. До появата му разум притежават само безсмъртните ангели и боговете. Законите на генетиката са такива, че всички разклонения, резултат на мутация, водят в тупика на израждането и гибелта /моя бележка – май не съм много съгласна с това/. Така станало и с потомството на Адам. Те се изродили и били насметени от световен потоп, тъй като загубили човешките си качества.

 

Само че издънката на Ной, съхранила човешките и божествените качества, била спасена. В наше време човечеството отново се приближи до стадия на допотопното си израждане. Тъпота, агресивност, садизъм, фанатизъм вече обхващат цели държави и континенти. Сега не се говори за всемирен потоп, а за съвместно съществуване на човеци и човекоподобни създания, доколкото според законите на генетиката във всяко човекоподобно винаги може да се пробуди човекът и дори Богочовекът.

 

Цялата Земя се превръща в огромна алхимична колба, в която всички фази на реакцията протичат едновременно. Златото на разума мигом се превръща в тор, а от гниенето му и торните остатъци се образува благоуханен лазурит или дори златно кюлче разум. Тази реакция ще продължава вечно, също като в четвъртия реактор на Чарнобилската АЕЦ.

 

Ще се появи ли обаче безсмъртният хомункулус?

 

Автор: Константин Кедров "Паралелни светове"

 

...

 

Публикува: Соня Петрова - Аеиа

...